Du läser
Omställningen bidrar till att locka fler kvinnor

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Omställningen bidrar till att locka fler kvinnor

Jag hoppas att fler och fler kvinnor hoppar på tåget, tar lead och driver på förändringen”. Lina Moritz, Senior Leader Public Partnerships på Volvokoncernen.

Lina Moritz är en del av ett globalt team som håller ihop externa forsknings- och innovationssamarbeten för hela Volvokoncernen. Hon jobbar övergripande med partnerskap inom forskning och innovation med fokus på industrins omställning mot hållbar produktion och cirkularitet.

– Min uppgift är att se vad vi har på gång och vilka externa partners vi behöver koppla upp oss mot, berättar Lina.

Lina deltar i olika forskningsprogram både i Sverige och Europa, och diskuterar där med myndigheter, finansiärer, forskare och andra industriaktörer vilken typ av satsningar som behövs
framöver.

– Det är en extremt rolig tid att jobba för Volvo nu när vi är mitt inne i transformationsresan. Jag är teknikdriven och tror på teknik och innovation för att lösa klimatutmaningarna, säger Lina.

Partnerskap som strategi

Lina berättar att för Volvokoncernen är partnerskap en viktig strategi. Företaget har som mål att vara klimatneutrala till 2040. Det gäller både utsläppen från de fordon som produceras men också alla ingående komponenter och hur dessa tillverkas.

– Det kan vi inte göra själva utan vi måste jobba med partners, säger Lina. Som exempel nämner hon partnerskapet med SSAB kring fossilfritt stål.

Stål är det huvudsakliga materialet i ett fordon så den här typen av partnerskap är viktiga för oss. Förra året kunde vi visa världens första fordon byggt av fossilfritt stål, berättar Lina.

Lina tror att alltfler kund-leverantörsrelationer kommer att utvecklas till partnerskap, där företagen innoverar tillsammans.

Volvokoncernen deltar också aktivt i samverkan med akademi och forskningsinstitut, men även med startupbolag. Lina sitter på CampX som är Volvos innovationshub där man jobbar tillsammans med startups i tidiga skeden för att hitta nya innovativa lösningar.

– För oss är det viktigt att kombinera mer långsiktiga forskningssatsningar med mer snabbfotade samarbeten för att utveckla vår produktion, säger Lina och fortsätter:

– Det vi vill uppnå med våra partnerskap är att ta saker ett steg till; att få ut innovativa produkter på marknaden, att lära oss och att klara de ambitiösa målen vi står inför, säger Lina.

Lina tycker bilden av Sverige som duktiga på samverkan och innovation stämmer. Volvo är ett globalt företag men har valt att ha huvudkontor och mycket av forskning och utveckling i Sverige, det tyder på att Sverige är ett gynnsamt land för innovation menar Lina.

Omställningen lockar fler kvinnor

Tillverkningsbranschen är fortfarande mansdominerad och Lina tycker det är bra att lyfta kvinnliga förebilder för att inspirera fler att söka sig till industrin.

Volvo har flera bra initiativ och här finns många starka förebilder, säger Lina.

Lina tror att omställningen av industrin kan bidra till att locka fler kvinnor. Hon nämner till exempel att elektriska lastbilar lockar fler kvinnliga chaufförer.

– Det har aldrig varit roligare att jobba i den här branschen! Vi har pratat om digitalisering och hållbar omställning i flera år men det är nu det verkligen händer i full skala. Det är oerhört motiverande att få vara med på den resan, säger Lina och avslutar:

– Min känsla är att kvinnor generellt har ett större engagemang och driv kring hållbarhet. Med tanke på branschens transformation hoppas jag att fler och fler kvinnor hoppar på tåget, tar lead och driver på förändringen.

Linas karriärtips
> Hitta förebilder och var inte rädd för att ta kontakt!
> Jobba med mentorer, gärna redan innan du börjar studera
> Lyft varandra

Jag har haft mentorer under hela min karriär som har lyft mig. Nu försöker jag göra samma sak för andra

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.