Du läser
Nyttja krisen som en möjlighet till förändring

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Nyttja krisen som en möjlighet till förändring

  • Det nya Corona-viruset påverkar alla delar av samhället, inte minst tillverkningsindustrin. Produktion2030 bad några produktionsforskare svara på tre snabba frågor och dela med sig av sina tankar och idéer kring utvecklingen.

Ola Isaksson, Professor Produktutveckling, Chalmers

– Hur går dina tankar kring det som händer i det nya corona-virusets spår?

Att det är svårt att ta till sig dess omfattning och att det drabbar så många. Att vi är mitt i en kris har ju redan fått stora konsekvenser och många tvingas prioritera på ett sätt som var otänkbart bara ett par månader tillbaka. Mitt i krisen ser vi dock många exempel på både medmänsklighet och kreativitet på många plan. Man vet att det kommer en tid efter den akuta krisfasen, som även den antagligen kommer att se annorlunda ut. Exakt hur vet nog ingen, men jag tror och hoppas att en del av det goda med de insatser som görs på alla plan faktiskt kan hjälpa oss även efter den mest akuta pandemikrisen.

– Vilka är dina rekommendationer till svensk tillverkningsindustri under rådande omständigheter?

Företag måste naturligtvis agera för att hantera den kris som pågår i nuet, men jag tror det är viktigt samtidigt planera för nästa fas. Att en kris trots allt ger möjlighet att tänka om, tänka nytt och driva förändring. Krisen visar på sårbarheten i ett effektivt men sammankopplat ekosystem vilket manar till eftertanke. Antagligen kommer behovet av produkter och tjänster att se annorlunda ut framåt. Vi lär oss också mycket i den hantering och abrupta omställning som påtvingats oss alla, och jag är övertygat om att vi kommer vilja ta tillvara på detta även efteråt. Det gäller naturligtvis distansarbete, men även möjligheter att ändra och anpassa processer och verksamheter. Rekommendationen är att nyttja krisen som en möjlighet till förändring och ställa sig frågor om hur man vill att sin verksamhet ska se ut efter krisen.

– Finns det något svenska företag bör passa på att göra nu?

Att samtidigt som man agerar akut i nuet, ställa sig frågor om hur man vill att sin verksamhet ska se ut efter den akuta krisen. Vilka produkter och tjänster kommer att efterfrågas? Vad behöver vi (resurser, kompetenser, partners…) för att vara framgångsrika i det nya? Nu mer än någonsin finns förutsättningar att bedriva förändring, utbilda personal och söka ny kunskap om framtiden. I en kompetensväxling finns naturligtvis utbildningsinsatser som en viktig del, men jag vill slå ett slag för att även ny kunskap behöver utvecklas. Samverkan mellan industri och akademi är ett svenskt signum, varför jag är övertygad om att såväl forskning som utbildningsinsatser krävs för att möta den nya tiden som kommer. Nyttja kontakter och olika samverkansformer med akademi inom både utbildning och forskning är mitt råd.

→ Läs fler forskares tankar om Corona-krisen här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.