Nytt specialnummer av Produktion2030 magasin

Nu finns ett nytt specialnummer av vårt återkommande magasin att läsa digitalt. Här återkopplar vi till Produktion2030:s konferens i november 2020 och berättar om olika insatser och aktiviteter som pågår inom programmet och framför allt om människorna bakom.

I detta nummer kan du läsa mer om Återställning, hållbar produktion i Sverige efter COVID-19.

Du kan också läsa mer om vår utbildningssatsning Ingenjör 4.0, kompetensutveckling på högskolenivå för industrins ingenjörer, som nu finns tillgänglig online. Och mycket, mycket mer.

Trevlig läsning!

Taggar: