Nytt nummer av Produktion2030:s magasin

Nu finns ett nytt nummer av vårt återkommande magasin att läsa digitalt. Här berättar vi om olika insatser och aktiviteter som pågår inom programmet och framför allt om människorna bakom.

I detta nummer kan du läsa mer om våra Teknikworkshoppar, ett framgångsrikt sätt att sprida ny kunskap och teknik till små och medelstora företag.

Du kan också läsa mer om vår utbildningssatsning Ingenjör 4.0, kompetensutveckling på högskolenivå för industrins ingenjörer, som nu finns tillgänglig online. Och mycket, mycket mer.

Trevlig läsning!

Taggar: