Du läser
Nytt nummer av Produktion2030:s magasin

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Nytt nummer av Produktion2030:s magasin

  • Nu finns ett nytt nummer av vårt återkommande magasin att läsa digitalt. Här berättar vi om olika insatser och aktiviteter som pågår inom programmet och framför allt om människorna bakom.

I detta nummer kan du läsa mer om våra Teknikworkshoppar, ett framgångsrikt sätt att sprida ny kunskap och teknik till små och medelstora företag. Du kan också läsa mer om vår utbildningssatsning Ingenjör 4.0, kompetensutveckling på högskolenivå för industrins ingenjörer, som nu finns tillgänglig online. Och mycket, mycket mer.

Trevlig läsning!

Läs magasinet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.