Nytt inom Små-medelstora företag

Inom Produktion2030 för vi en dialog om hur vi ytterligare kan förstärka utbudet av aktiviteter inom instrument Små och medelstora företag (SMF), där vi vill undersöka hur vi efter en Teknikworkshop kan hjälpa företagen att komma ett steg närmare implementering av ny kunskap.

Detta genom att exempelvis erbjuda stöd på ”hemmaplan”, en form av uppföljningscoachning för de företag som har ett definierat behov där IUC och forskare gemensamt gör en insats för att hitta arbetssätt som fungerar. Det är viktigt att detta inte tar för stora resurser från forskarna men att det ändå ger bra effekt, där IUC-nätverken kommer att spela en avgörande roll.

Inom instrument SMF kommer vi även att satsa på att göra fler paketeringar utifrån Produktion2030s projekt, vilket både skulle kunna användas som input till nya Teknikworkshoppar och som spridning på annat sätt till företagen, exempelvis genom de utbildningar vi genomför tillsammans med FKG och där forskarna inom Produktion2030 medverkar. Dessutom kommer naturligtvis nya paketeringar även i fortsättningen att läggas upp på Produktion2030s hemsida under instrument SMF >>

Vid Produktionslyftets senaste styrelsemöte diskuterades också möjligheten kring att bidra till att ny kunskap snabbare och mer effektivt leder till verklig nytta hos företagen. Det är inom Produktion2030 som mycket av kunskapen utvecklas för att sedan komma till nytta i industriella tillämpningar. Här kan det finnas en möjlighet att stärka kopplingen för att på ett ännu bättre sätt nå ut till SMF, liksom att kunna återkoppla deras frågeställningar och behov till forskarna i projekten. Här har vi i arbetet med att hitta synergier en fördel i att Teknikföretagens Peter Johansson sitter i såväl Produktion2030s styrgrupp som i Produktionslyftets motsvarighet.

_______

Birgitta Öjmertz
Programchef, RISE

Produktion2030 verkar genom ett antal olika instrument. Under hösten presenterar vi dessa lite närmare. Det här är del två om instrumentet Utbildning.