Logg internationellt – Nytt från Bryssel | Messy scenario

Så är då EU-valet över men läget vad gäller nästa ramprogram blev inte så mycket klarare för det, snarare tvärtom. Vad kommer resultatet att betyda för oss? Det korta svaret är att vi inte vet det, det är fortfarande mycket som är oklart och som vi nämnt tidigare så finns det heller ingen budget.

Resultatet blev delvis som förväntat, men till viss del inte som förväntat. Att de två stora grupperingarna, EPP (European People’s Party) och socialdemokraterna, skulle förlora mycket till förmån för de populistiska partierna trodde de flesta. De tappade också mycket riktigt men det blev ändå inte så som man eventuellt befarat. Kanske var det som en motvikt till de EU-skeptiska krafterna, men både Alde (liberalerna) och de gröna tog istället fler mandat än förväntat.

För vår del, om Socialdemokraterna och EPP fortsatt hade haft majoritet, så skulle förmodligen den överenskommelse som finns varit säkrad. Det hade inneburit att de tryckt på för en stor forskningsbudget. Nu är vi inte lika säkra, de har inte den tidigare majoriteten och precis som i Sveriges riksdag så måste de nu söka samarbetspartner.

De nationalistiska och EU-kritiska partierna vill sänka budgeten, de vill absolut inte ge mer pengar – snarare tvärtom. De vill minska EU-satsningar och ge mer direkt till medlemsstaterna. Det finns också de som är tveksamma till forskning, allt från sådana med restriktiv hållning till rena klimatförnekare. Här finns inte mycket att hämta för den som tror på forskning, vilket är ett orosmoment.

Då kan man tänka sig att Alde och de gröna är lite mer forsknings- och innovationsvänliga. Frankrikes president Emmanuel Macron är ett starkt namn inom Alde, väldigt pro forskning och innovation och borde på så sätt kunna utgöra ett stöd. Samtidigt är jordbruksfrågan väldigt stark inom de gröna, som gärna ser mer pengar till den sektorn och den gemensamma jordbrukspolitiken.

EUs budget balanseras mellan strukturfonder, jordbruksfonder och forskning, de tre program som slukar mest resurser. Antingen behåller vi en motsvarande övergripande budget, vilket innebär att några medlemsstater måste betala mer. Det troliga är dock att budgeten blir mindre samtidigt som de gröna vill ge mer till jordbruket – stöd åt småbruk, stöd till grön omställning – vilket väcker frågan om det blir medel till forskning eller om de kommer att ligga inom jordbruksfonden.

I så fall blir det mer öronmärkta pengar och mindre forskning till nytta för den industri som vi förordar. Utgången av valet kommer med stor sannolikhet således att också påverka utformningen av ramprogrammet på grund av budgetläget. Medlemsstaterna står för medlen och de ska säga sitt, sedan ska parlamentet godkänna budgeten. Det är, som någon tidning skrev, ett ganska ”messy scenario” vi står inför med en osäkerhet för Horizons framtid och vi lär inte få någon klarhet förrän under nästa år.

En annan utmaning, som jag kort nämnde ovan, är de som inte tror att teknik och innovation kan svara mot den gröna omställning som många förespråkar. En tysk parlamentariker uttryckte sig så här: ”Technology is not always the answer”. En oroande inställning.

Charlotte Andersdotter
Ansvarig Teknikföretagens och RISEs Brysselkontor