Du läser
Nytt från Bryssel: Budget i fokus för EU:s nya forskningsprogram

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Nytt från Bryssel: Budget i fokus för EU:s nya forskningsprogram

  • Under 2021 planeras de nya EU-programmen Digital Europe och Horizon Europe att starta. Ramverket för dessa är nu färdigställt, men beslutet kring budgeten är försenad. För att Sverige ska bibehålla sin höga kompetensnivå är det avgörande att processen kommer igång snarast och att man håller fast vid ursprungssifforna.

För att en ny programperiod ska komma igång vid årsskiftet brukar budgeten behöva klubbas igenom under våren samma år, men nu har förhandlingarna mellan medlemsstaterna knappt påbörjats.

Charlotte Andersdotter, Chef för Teknikföretagens och RISE:s gemensamma kontor i Bryssel, förväntar sig att man i bästa fall kommer överens runt sommaren.

— Med tanke på förseningen är det inte troligt att Horizon Europe startar enligt plan i januari nästa år, men allt är möjligt i den europeiska världen, säger hon och fortsätter: Den stora frågan är dock hur mycket medlemsstaterna är villiga att investera.

För Horizon Europe är EU-Kommissionens ursprungsförslag 86,6 miljarder Euro i 2018 års priser. I det finska ordförandeskapets kompromissförslag från december 2019 har 84 miljarder Euro planerats, vilket är en minskning på mer än 2 miljarder.

— För att vi inte ska förlora höjd är det extremt viktigt att Sverige inte backar en krona från ursprungsnivån, säger Charlotte.

Det andra initiativet, Digital Europe, har som syfte att stötta digitaliseringen av företag och organisationer. Här var Kommissionens förslag 9 miljarder Euro, men i kompromissförslaget från december 2019 finns inga pengar alls allokerade.

Då budgetarna i stor utsträckning bestämmer vad som ska utföras i programmen är de oerhört viktiga.

— De är ett budskap till omvärlden hur kraftfulla Europa vill vara, säger Charlotte och tillägger: Parallellt under året ska den svenska regeringen lägga förslag kring den nationella FOI-budgeten där synergier kan ge viktiga hävstångseffekter.

Innehållet viktig aspekt

Den långsiktiga planeringen av innehållet till Horizon Europe pågår för fullt. Kommissionen har tagit fram ett utkast som täcker de fyra första åren.

— Dokumentet har stor betoning på grön omställning, säger Charlotte. För oss är det viktigt att bibehålla ett industriellt fokus. Det är trots allt industrin som bidrar till att lösningarna kommer samhället till nytta.

Hör gärna av dig till Charlotte Andersdotter om du vill veta mer eller har en specifik fråga du är intresserad av.

Charlotte Andersdotter
Ansvarig Teknikföretagens och RISEs Brysselkontor
[email protected]

Följ alla internationella logg

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.