Nya tjänster för tillverkande industri

Nya smarta tjänster för tillverkande industri hjälper till att stärka industrins konkurrenskraft. Produktion2030s tionde utlysning finansierar idéprojekt som kan bidra till utveckling av nya produktionsrelaterade tjänster, riktade mot tillverkningsindustrin.

Utlysningen riktar sig till tillverkande företag, tjänsteföretag, konsultföretag, universitet, högskolor och forskningsinsitut. I projektkonsortiet ska minst en projektpartner ha expertis inom området tjänster.X