Utlysning 10, vinter 2018: SIP Produktion2030 – Nya tjänster för tillverkande industri

ANSÖKNINGSPERIOD: 2018-06-08 —› 2018-09-26

Genom denna utlysning finansieras idéprojekt som kan bidra till utveckling av nya produktionsrelaterade tjänster, inriktade mot tillverkningsindustrin. Detta är utlysning nr 10 inom Produktion2030, våren 2018.

Utlysning 10, vinter 2018: SIP Produktion2030 – Nya tjänster för tillverkande industri

ANSÖKNINGSPERIOD: 2018-06-08 —› 2018-09-26

Genom denna utlysning finansieras idéprojekt som kan bidra till utveckling av nya produktionsrelaterade tjänster, inriktade mot tillverkningsindustrin. Detta är utlysning nr 10 inom Produktion2030, våren 2018.

Vad kan man söka för?

Idéprojekt som kan bidra till utveckling av nya produktionsrelaterade tjänster, inriktade mot tillverkningsindustrin.

.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till tillverkande företag, tjänsteföretag, konsultföretag, universitet, högskolor och forskningsinstitut. I projektkonsortiet ska minst en projektpartner ha en expertis inom området tjänster. Endast universitet, högskola och forskningsinstitut kan vara bidragsmottagare.

.

Hur mycket kan sökas?

Utlysningens totala budget är 10 Mkr. Ett enskilt projektkonsortium kan söka högst  500 000 kr. Sökt belopp får utgöra högst 70% av projektets totala kostnader.

 

Ladda ner mallar här:

Mall för kort projektbeskrivning

Mall för fullständig projektbeskrivning

Mall för CV

 

Viktiga datum

Öppningsdatum: 8 juni 2018
Sista ansökningsdag: 26 september 2018 kl 14:00
Beslutsdatum: 1 november 2018

Projektstart får starta: 1 november 2018

 

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysningens syfte är att stimulera utvecklingen av produktionsrelaterade tjänster. Tjänsterna ska kunna användas av tillverkande företag. En ansökan ska utveckla en tjänst som kan möta en av Produktion2030:s utmaningar:

 

  • Ökad resurseffektivitet i produktionen
  • Ökad flexibilitet i produktionen
  • Ökad användningen av virtuella tekniker och verktyg i produktionen
  • Ökat samarbete mellan människor och teknik i produktionen
  • Ökad återanvändning och förbättrat underhåll i produktionen
  • Ökad integration mellan produkt- och produktionsutveckling

Tidigare utlysningar

Kostnadseffektiv automatisering

Produktion2030 bjuder in aktörer inom industri, akademi och forskningsinstitut till vår nionde utlysning: forsknings- och innovationsprojekt som ska leda till kostnadseffektiv automatisering i svensk tillverkningsindustri. Projektförslagen ska ha ett tydligt fokus på ett eller två av Produktion 2030 sex styrkeområden.