Nya produktionsmetoder och produktionstekniker – våren 2016

UTLYSNINGSPERIOD: 2016-03-14 —› 2016-06-14

I den här utlysningen ges stöd till större forsknings- och innovationsprojekt med fokus på nya produktionsmetoder och produktionstekniker.

Nya produktionsmetoder och produktionstekniker – våren 2016

UTLYSNINGSPERIOD: 2016-03-14 —› 2016-06-14

I den här utlysningen ges stöd till större forsknings- och innovationsprojekt med fokus på nya produktionsmetoder och produktionstekniker.

Projektet ska ha sitt huvudfokus inom något av de sex styrkeområdena för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030:

1. Hållbar och resurseffektiv produktion
2. Flexibla tillverkningsprocesser
3. Virtuell produktionsutveckling och simulering
4. Människan i produktionssystemet
5. Produkt och produktionstjänster
6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Tidigare utlysningar

Utlysning 5: Forsknings- och innovationsprojekt våren 2017

Utlysning 5 forskning- och innovationsprojekt våren 2017:1 med max sökt belopp 3 Mkr har deadline 17 februari 2017. Syftet med utlysningen är att ge stöd till forsknings- och innovationsprojekt för ökad digitalisering i industriell produktion.

Produktion2030 utlysning: Digitaliseringskoncept i industriell produktion

Produktion2030:s tredje utlysning kommer att fokusera på digitalisering. Vi söker korta projekt med högt nyhetsvärde, där resultaten kan skalas upp för industriell användning.

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X