Utlysning 04, våren 2016: Nya produktionsmetoder och produktionstekniker

UTLYSNINGSPERIOD: 2016-03-14 —› 2016-06-14

I den här utlysningen ges stöd till större forsknings- och innovationsprojekt med fokus på nya produktionsmetoder och produktionstekniker.

Utlysning 04, våren 2016: Nya produktionsmetoder och produktionstekniker

UTLYSNINGSPERIOD: 2016-03-14 —› 2016-06-14

I den här utlysningen ges stöd till större forsknings- och innovationsprojekt med fokus på nya produktionsmetoder och produktionstekniker.

Projektet ska ha sitt huvudfokus inom något av de sex styrkeområdena för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030:

1. Hållbar och resurseffektiv produktion
2. Flexibla tillverkningsprocesser
3. Virtuell produktionsutveckling och simulering
4. Människan i produktionssystemet
5. Produkt och produktionstjänster
6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Tidigare utlysningar

Utlysning 5: Forsknings- och innovationsprojekt våren 2017

Utlysning 5 forskning- och innovationsprojekt våren 2017:1 med max sökt belopp 3 Mkr har deadline 17 februari 2017. Syftet med utlysningen är att ge stöd till forsknings- och innovationsprojekt för ökad digitalisering i industriell produktion.

Produktion2030 utlysning: Digitaliseringskoncept i industriell produktion

Produktion2030:s tredje utlysning kommer att fokusera på digitalisering. Vi söker korta projekt med högt nyhetsvärde, där resultaten kan skalas upp för industriell användning.