Du läser
Nya forskning- och innovationsprojekt ska bidra till mer hållbar och resilient produktion

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Nya forskning- och innovationsprojekt ska bidra till mer hållbar och resilient produktion

  • Framtidens produktion ska vara hållbar. Den ska klara störningar eller oväntade händelser och möta de långsiktiga hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Framtidens produktion ska också bidra till socialt hållbara arbetsplatser och attraktiva, kunskapsintensiva jobb.

I Produktion2030:s fjortonde utlysning efterfrågades forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till en hållbar och resilient (motståndskraftig) tillverkningsindustri i Sverige. Totalt omfattade utlysningen 41 miljoner kronor.

Tio projekt beviljades finansiering:

→ Building Resilience: Aligning supply chain reconfiguration and dynamic planning (ReAI)
Ansvarig projektledare:
Patrik Jonsson, Chalmers Tekniska Högskola
[email protected]

→ A Cyber-Physical Framework for Ultra-Flexible Production (ULTRA)
Ansvarig projektledare:

Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde
[email protected]

→ Resilient manufacturing of composites (RECO)
Ansvarig projektledare:

Kristina Wärmefjord, Chalmers Tekniska Högskola
[email protected]

→ Cognitive Predictive Maintenance and Quality Assurance using EXplainable AI and Machine Learning (CPMXai)
Ansvarig projektledare:

Shahina Begum, MDH
[email protected]

→ Rational building systems for medium to long-span timber structures (RBS-TS)
Ansvarig projektledare:
Lars Blomqvist, RISE
[email protected]

→ Resource efficiency increase by laser ultrasonics (REAL)
Ansvarig projektledare:

Mikael Malmström, Swerim AB
[email protected]

→ Rethinking the management of unexpected events for resilient and sustainable production systems (RESPIRE)
Ansvarig projektledare:

Zuhara Chavez, KTH
[email protected]

→ Laser texturing before thermal spraying (LaTex)
Ansvarig projektledare:

Cecilia Goyenola, RISE IVF
[email protected]

→ Modelling for high-speed FOrming of BIpolar plates (FO-BI)
Ansvarig projektledare:

Peter Ottosson, Rise IVF
[email protected]

→ Quality assurance of laser and ultrasonic welds (QWELD)
Ansvarig projektledare:

Kent Salomonsson, Högskolan i Skövde
[email protected]

Vi säger grattis och välkomna till Produktion2030!

→ Du hittar alla projekt här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.