Öppen utlysning: Kostnadseffektiv automatisering

Produktion2030 bjuder in aktörer inom industri, akademi och forskningsinstitut till vår nionde utlysning: forsknings- och innovationsprojekt som ska leda till kostnadseffektiv automatisering i svensk tillverkningsindustri. Projektförslagen ska ha ett tydligt fokus inom ett eller två av våra sex styrkeområden.

  • Budget för utlysningen är 35 miljoner SEK.
  • Projekt kan max söka 5 mkr Medfinansiering 50%
  • Extra fokus på resultatspridning till SME!


X