Du läser
Ny rapport: Artificiell Intelligens inom tillverkningsindustrin

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Ny rapport: Artificiell Intelligens inom tillverkningsindustrin

Rapporten bygger på en analys av projekt finansierade av Produktion2030 samt på intervjuer och litteraturstudier som sätter resultaten i ett internationellt sammanhang.

Att AI kommer att få avgörande betydelse för tillverkningsindustrins utveckling är helt klart, men har AI-vågen runt år 2000 tillräckligt starkt genomslag för att skapa bestående förändringar?

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.