Du läser
Ny kunskap och ny teknik till företagens förfogande

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Ny kunskap och ny teknik till företagens förfogande

Vi vill underlätta för företag att på ett tidigt stadium se nya, forskningsbaserade möjligheter. Därför har vi samlat handböcker med resultat från våra projekt på ett ställe. Här finns ny kunskap och ny teknik som står till företagens förfogande.

→ Du hittar alla handböcker här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.