Du läser
Ny bok: Förändringsarbete som involverar – på riktigt!

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Ny bok: Förändringsarbete som involverar – på riktigt!

  • Det svåra är inte att säga vad som ska göras, utan att genomföra det som har sagts. För att lyckas gäller det att frigöra den outnyttjade kraft som finns inom alla organisationer. Om medarbetarna ges utrymme, förtroende och rätt förutsättningar så kommer de också vilja bidra till organisationens utveckling.
Personal i reflekterande västar går i ett lager, bakifrån

Ökat fokus på hållbarhet och en fortsatt snabb utveckling inom bland annat digitalisering, automatisering och elektrifiering ställer krav på förändring och kompetensomställning. För organisationer som satsar på utveckling och lärande kan förändring bli förbättring och en önskad förnyelse. Men hur är det möjligt att åstadkomma detta i praktiken?

Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets utvecklingsprogram. I en ny bok, Utveckling av egen kraft – från förändringsprojekt till förändringskultur, förmedlas lärdomar från företagens förändringsarbete.

Bokens författare Richard Berglund har under ett drygt decennium samordnat utvecklingen av Produktionslyftets arbetsmetodik. Han har en bakgrund som forskare vid RISE IVF, där hans forskning framför allt har fokuserat på förutsättningar för medarbetarengagemang. Han har varit chef på olika nivåer och genomfört FoU-projekt, konsultinsatser och rådgivning för långt över tusen företag.

Richard Berglund: Utveckling av egen kraft – Från förändringsprojekt till förändringskultur.
172 s. ISBN-nr: 978-91-527-0360-1.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.