Möt våra expertgruppsledare: Peter Thorvald

Peter Thorvald, lektor och avdelningschef för Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde och expertgruppledare för Människan i produktionssystemet.

– Jag har alltid haft intresse för människans förutsättningar för att ingå i produktionssystemet, berättar Peter. Redan på kandidatnivå tittade jag exempelvis på människans interaktion med instruktioner och andra informationskällor.

Engagemanget har sedan dess breddats från att utforma instruktionerna på bästa sätt till de distribuerade kognitiva processer som uppstår när människan interagerar med en social och materiell omgivning. Mycket handlar just om hur vi kan använda den ”sociala och materiella omvärlden” till att ge stöd i arbetet. Vilket kanske inte är alldeles solklart för alla … Vad gör du egentligen som expertgruppsledare?

– Haha, det är en fråga som borde ställas oftare, säger Peter. Inledningsvis handlade det mycket om att sätta samman expertgrupperna, vi har ett 40-50 människor i expertområdet, både från näringsliv och akademi men även offentlig förvaltning.

Han har liksom övriga expertgruppledare även arbetat med formuleringar för Produktion2030s agenda Make in Sweden, liksom med förslag hur utlysningar för projekt kan läggas upp, vilka relevanta områden som finns och vart de bör riktas.

– På lite senare tid har vi även sökt synergier med andra strategiska innovationsprogram som exempelvis PiiA (Processindustriell IT och Automation), IoT (Internet of Things) och LIGHTer med fler.

Engagemanget som expertgruppledare har flera bottnar enligt Peter. På ett personligt plan rör det sig om viktiga nätverk att vara aktiv i med tanke på både andra forskare, forskningsfinansiärer och tänkbara partner.

– Utifrån ett längre perspektiv vill vi dessutom kunna påverka vart forskningen tar vägen, jag vill öka fokus på människans plats i systemet, berättar Peter. Interaktionen mellan robot och människa är i ropet just nu och det är en naturlig och nödvändig utveckling med den ökade automatiseringen, men det finns fortfarande mycket som människan är oöverträffade i.

Som exempel nämner Peter människans flexibilitet, men det finns många fler områden – det avgörande är att vi utnyttjar alla resurser på bästa sätt kring de styrkor och svagheter som finns hos människor.

– Det är här jag vill verka, det är ett försummat område, säger Peter. Människan har mer setts som kugge än som resurs, nästan som en robot, något vi måste sluta med.

Förutom expertgruppsledare, lektor och avdelningschef undervisar Peter i produktutvecklingsmetodik och kognitiv ergonomi. Han framhåller vikten av att utnyttja alla resurser också med tanke på digitaliseringen, eftersom det innebär en väldigt stor möjlighet om vi gör det på rätt sätt. Därför är det också viktigt att kunna nå ut med resultaten från projekten.

– Det finns många försök till att sprida projektresultat men oftast med begränsad framgång, menar Peter. Vi behöver bli bättre på tredje uppgiften så att även de som inte är direkt engagerade kan dra nytta av dem. Det saknas ett attraktivt forum kring detta, något vi borde diskutera både i expertgrupperna, på programkontorsnivå och med finansiärerna.

Text: Björn StenvallNär du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X