Möt våra expertgruppsledare: Mats Jägstam

Mats Jägstam, filosofie doktor och prorektor vid Jönköping University och expertgruppledare för Virtuell produktionsutveckling. Mats har sin bakgrund inom virtuell produktionsutveckling och har också disputerat inom användningen av virtuella verktyg för produktions- och systemutveckling.

– De senaste åren har jag dessutom arbetat väldigt nära industrin kring detta och deras behov av virtuell produktionsberedning, berättar Mats. Det är huvudanledningen till att du hittar mig inom detta område.

Inom styrkeområdet är de två expertgruppsledare, förutom Mats är det Anna Syberfeldt, och arbetet går i mångt och mycket ut på att kanalisera industrins behov och akademins idéer och kompetens. Svårigheten ligger sedan i att matcha dessa.

– Vi fokuserar på vad vi kan och bör göra framåt, säger Mats. Vad behöver vi beforska, inom vilka områden krävs det kompetensutveckling?

Förhoppningen är att digitaliseringen och de virtuella möjligheterna verkligen ska komma näringsliv och industri tillgodo. För att det ska leda till ökad konkurrenskraft menar Mats att vi måste paketera det i ett mer tillgängligt format.

Förutom rollen som expertgruppledare är Mats prorektor vid Jönköping University. På högskolan har de 1500 internationella studenter – till och med deras personalmöten hålls på engelska – och det ger naturligtvis både en utblick och inblick i synsätt och utvecklingen i olika delar av världen. Några reflektioner kring innovation och digitalisering inom produktionsområdet?

– Inom digitaliseringen har näringslivet fortfarande en bit kvar beträffande användning av virtuella metoder mer enhetligt i sina processer, säger Mats. Idag rör det sig mest om enskilda öar, det är inte inbyggt i arbetsmetoderna och genomsyrar inte processerna.

Vad gäller innovation menar han att det är lite av motsvarande situation; verktygen och digitaliseringens möjligheter används inte tillräckligt brett. Därför har de heller inte fått fram de innovationer som tekniken erbjuder, exempelvis inom AI (artificiell intelligens) eller beslutsstöd. Det är dock något Mats hoppas att hans styrkeområde ska kunna hjälpa till med.

– Beträffande resultatspridningen finns det flera delar, bland annat där jag utanför min roll som expertgruppledare har möjlighet att påverka hur Jönköping University arbetar med teknik- och kunskapsöverföring, berättar Mats. Vi arbetar väldigt mycket med hur våra företag ska få tillgång till det som skapas på högskolan.

Därför är det viktigt att kunna prata med alla, där Mats som ”duktig generalist” skiljer sig från de områdesfokuserade forskare som normalt återfinns i olika expertgrupper. Det kan även vara en fördel i den kontinuerliga dialog som förs mellan olika styrkeområden och deltagande företag.

– En utmaning är också att inte bara uppmärksamma deltagande företag att dra nytta av resultaten utan även andra företag, avslutar Mats. Vi ska dessutom föra ut resultaten i utbildningssystemet, något jag tror att morgondagens ingenjörer kommer kunna göra betydligt bättre än gårdagens!

Text: Björn StenvallX