Möt våra expertgruppsledare: Magnus Karlberg

Magnus Karlberg, biträdande professor i Datorstödd Maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet och expertgruppledare för Integrerad produkt- och produktionsutveckling.

Magnus har både utbildat sig och forskat inom produktutveckling med särskilt intresse för kopplingen mellan produktutveckling och produktion. Som föreståndare för Fastelaboratoriet har han studerat integration av produkt- och produktionsutveckling och arbetar idag även med produktutvecklingsprojekt på direkt uppdrag av industrin.

– Som expertgruppsledare bidrar vi till att samla ett konsortium i Sverige med intresse för frågeställning, berättar Magnus. Det gäller både industri och institut, så det är en bred uppslutning av aktörer.

Mycket av arbetet omfattar också samordning av aktiviteter, både saker som framtidsanalyser – vart är vi på väg? – och att skapa grupperingar för nya projekt. Alla styrkeområden har också bidragit med material till agendan ”Made in Sweden 2030”.

– Överlag vill vi synliggöra problemställningen kring integrerad produkt- och produktionsutveckling, säger Magnus. Det gäller även att få finansiärerna att inse att detta är värt att satsa på. Dessutom känner jag ett personligt engagemang eftersom jag tycker att det är ett intressant område som jag vill vara en del av.

”Till vardags” är annars Magnus chef för avdelningen Produkt- och produktionsutveckling vid LTU samt föreståndare för Fastelaboratoriet, tidigare ett av Vinnovas Excellence Centre. Han arbetar också med prestandabaserade innovationer, det vill säga att leverera prestanda istället för produkter.

– Många är redan på väg i den riktningen men tyvärr är det fortfarande samma hård- och mjukvaror, berättar Magnus. Poängen är att leverera prestanda och ytterligare mervärden men att behålla ägandet av produkten över hela dess livscykel.

Att digitalisering kommer att leda till många nya innovationer inom produktionsområdet är ett rimligt antagande. Magnus menar att mycket handlar om att kommunicera, logga fler saker och att ha sensorer på fler ställen. Det gör att vi kan tänka helt annorlunda i produktionsprocessen, något som inte minst produktutvecklarna måste ha kontroll över och kunskap om.

– Kommunikation och digitalisering i stort kommer att påverka hur produkten utformas, säger Magnus. Vi kan nyttja mer data, mäta och monitorera större delen av produktionsprocessen och därigenom även återkoppla till produktutvecklingen.

Här höjer också Magnus ett varnande finger; ju mer du börjar mäta – i ett system eller en produkt – ju större risk för att något fel inträffar, till exempel en sensor som levererar data … Hur säkrar vi rätt data? När vi talar om Big Data går det inte att validera manuellt, så hur gör vi det?

Det gäller också att få ut kunskap och resultat från forskningsprojekten, där Magnus dock inte tror att det är några större problem inom ”forskarvärlden”; etablerade system och incitament finns på plats. Att nå utanför den världen är en större utmaning.

– Min erfarenhet från Fastelaboratoriet, där det gick flera år innan vi tog in en kommunikatör, är att det krävs ett proffs, säger Magnus. Det är ett lämpligt sätt att få ut resultaten brett.

Text: Björn Stenvall