Möt våra expertgruppsledare: Kristina Wärmefjord

Kristina Wärmefjord, docent, proprefekt och ansvarig för forskarutbildningen på Produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers tekniska högskola och expertgruppledare för Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Kristina Wärmefjord

– Produktutveckling är där jag hör hemma, det är min bas, säger Kristina. Många områden har mer produktionsfokus, men jag menar att det är viktigt att de kombineras.

Med integrerad produkt- och produktionsutveckling snabbas processen upp. Det traditionella sättet att arbeta med att först ta fram en produkt och därefter titta på hur den ska produceras tar helt enkelt längre tid, det bästa är istället att arbete med båda dessa områden parallellt.

– Det är vad det går ut på och här drar jag nytta av mitt eget forskningsområde som knyter samman dessa, fortsätter Kristina. Som expertgruppsledare håller jag dessutom samman styrkeområdet, sammanställer information för alla engagerade.

De arrangerar bland annat workshoppar där de bjuder in intressanta och intresserade deltagare, diskuterar möjligheter till olika projekt och arbetar för att påverka utlysningarna som styr forskningsinriktningen; mer forskning inom området finns förhoppningen till goda effekter längre fram, men det är ett långsiktigt arbete.

– Kan vi påverka utlysningar och svensk forskningsinriktning i framtiden så kommer det givetvis att ha en stor inverkan.

Kristina forskar inom geometrisäkring med fokus på hela framtagningsprocessen, från koncept till produktion, med tydlig koppling till simulering – liksom till digitalisering. Den som exempelvis bygger en bil ser gärna att detaljerna passar ihop, men det finns alltid vissa variationer i de ingående komponenterna. Det gäller att säkerställa en geometrisk kvalitet trots dessa variationer i processen.

– Kopplingen mellan digitalisering och mitt eget forskningsområde är spännande, säger Kristina. Det ger möjlighet till mer information om produkter och produktionsprocesser, mer information om sammanfogningsprocesser och sammantaget mer input till simulering.

Detta i sin tur ger bättre förutsättningar för att prediktera det geometriska utfallet, vilket är helt beroende av kvaliteten på indata. Det ger även möjlighet till snabbare analyser och i ett större perspektiv både bättre kvalitet och kortare cykeltider. Det gör även att industrin visar stort intresse för området.

– Vad gäller resultaten från projekten inom vårt styrkeområde så har vi ett starkt industrideltagande, vilket underlättar spridningen, menar Kristina. Det ser överlag väldigt positivt ut, det finns en tydlig efterfrågan.

Läs mer om Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Text: Björn Stenvall
Kristina Wärmefjord 2014