Möt våra expertgruppsledare: Björn Johansson

Björn Johansson, biträdande professor och forskare på avdelningen Produktionssystem, Institutionen för Produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers tekniska högskola och expertgruppledare för Resurseffektiv produktion.

Björn Johansson forskar inom hållbarhetsaspekter med avseende på produktion och återfinns inom styrkeområdet Resurseffektiv produktion, där han etablerat ett brett kontaktnät inom såväl industrin som forskarvärlden. Målet är att skapa och förbättra produktionssystem för en mer hållbar framtid avseende miljöpåverkan, sociala aspekter och ekonomi.

– Mycket av arbetet går ut på att engagera och involvera fler inom expertgruppen för att skapa en gemensam styrka, berättar Björn. Målet är att skapa ett större nätverk där alla ska känna alla och med allt fler industrier och forskningsaktörer.

Med en starkare gemenskap inom svensk forskning generellt och inom resurseffektiv produktion specifikt är målet att lyfta fram nyttan av mer samarbete – samt att lyfta områdets betydelse rent allmänt. Med Björn har Produktion2030 engagerat en verkligt bred resurs.

– Just nu forskar jag inom ämnesområdet med sju doktorander och nio forskningsprojekt, berättar Björn. Det omfattar mycket företagskontakter och under de senaste 17 åren som forskare har ett 150-tal eller fler tester för att analysera, skapa och förbättra produktionssystem genomförts.

Det är ett innovativt område under stark utveckling som förbättrar samhället med förändringar som kommer till verklig nytta – mindre resursförbrukning, bättre ergonomi, hållbar ekonomi med mer. I detta arbete är digitaliseringsarbetet ett givet måste, om än inte ett särskilt nytt sådant. För nästan 20 år sedan byggde Björn sin första stora digitala modell, det var en analys av Volvo Cars monteringsfabrik i Torslanda där målet var att öka monteringshastigheten från 36 till 60 bilar per timme.

– Vi gjorde ett ”dataspel” för att förändra produktionen, vilket sedan låg till grund för förändringsarbetet i den verkliga produktionen!

Det tog 3-4 år innan de digitala idéerna kunde förverkligas, men det lade grunden till Björns intresse och gjorde att han fortsatt som forskare i ämnet. Idag är området än mer komplext då även parametrar såsom resurseffektivitet till miljöpåverkan är med i modellerna, vilket gör att kopplingen till och intresset för digitalisering än tydligare och än viktigare.

Just kombinationen resurseffektivitet och digitalisering är en förutsättning för en hållbar utveckling och ett av målen för styrkeområdet är att synliggöra både problemställningar och möjliga lösningar från forskningen. Det viktiga är att publicera sig brett, akademiskt och populärvetenskapligt, via hemsidor och på konferenser med mer för att sprida resultatet till praktisk nytta i industrin.

– Vi samla just nu in information ifrån alla projekt som gått i mål för att göra ”succébeskrivningar” som kan lyftas upp i olika medier, säger Björn. Enda sättet är att gå ut och berätta för industrin och samhället i stort om de lösningar vi utvecklar, ingenting av det vi gör ska bli hyllvärmare.

Text: Björn StenvallX