Möt våra expertgruppsledare: Åsa Fast-Berglund

Åsa Fast-Berglund, docent vid Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem, vid Chalmers tekniska högskola och expertgruppsledare för Människan i produktionssystemet.

Åsas angreppssätt har alltid varit att människan ska vara i centrum, all automation ska anpassas efter människan istället för tvärtom. Hon har forskat inom automationsstrategier med fokus på montering, där idag över 95 procent av alla uppgifter fortfarande görs manuellt.

– Det är spännande med interaktionen mellan fysisk och kognitiv automation, säger Åsa, liksom möjligheten att automatisera mer inom montering tack vare den utveckling vi ser idag.

Tillsammans med sin expertgruppskollega Peter Thorwald vid Högskolan i Skövde arrangerar Åsa i sin expertgruppsledarroll bland annat workshoppar inom styrkeområdet. Samtidigt försöker hon ha koll på andra nationella projekt som arbetar med människan i produktionssystemet.

– Bland annat sitter jag med i ett monteringskluster inom FFI, berättar Åsa. Det gäller att samla och prata med folk som är intresserade av området för att få uppslag till ytterligare forskningsprojekt.

Utmaningen som Åsa ser är just att få med digitalisering och automation i monteringen under ”mänskliga förutsättningar”. Det händer mycket spännande just nu, exempelvis kring kollaborativa robotar och digitala instruktioner, vilket driver på denna utveckling.

– I slutänden är naturligtvis målsättningen att Sverige har kvar produktion inom landet även i framtiden, menar Åsa. Det förutsätter dock att vi fortsätter vara både innovativa, produktiva och att vi fortsätter forska.

Åsa leder också en forskargrupp inom samma område på avdelningen PPU på Chalmers. Gruppen består av cirka tio personer varav över hälften är doktorander. Hon är även projektledare för Chalmers Smart Industry Lab (CSILab) som är ett av fyra innovationslabb inom styrkeområdet produktion på Chalmers. Dessutom deltar Åsa i projektet AKTA – Automation of Kitting, Transport and Assembly – inom produktion 2030 och leder själv projektet GAIS 2 (Globalisering av monteringsinstruktioner) inom FFI.

– Det händer väldigt mycket inom innovation och digitalisering som ger förutsättningar för företag av alla storlekar att hänga med i utvecklingen, säger Åsa. Här är det viktigt med utbildning på alla nivåer i företagen.

Detta görs bland annat via projekten MEET-UP och E-DIG där Åsa är involverad. Ny teknik som smarta glasögon, appar och spelifiering visar vägen för en utveckling som även mindre företag kan dra nytta av.

– Här ser jag en fördel med Produktion2030 där vi har ett ekonomiskt stöd för att sprida projektresultaten, säger Åsa. Vi har tagit fram både broschyr, självutvärderings-app och mobilspel för att sprida resultat mer publikt – vilket i sin tur lett till fler projekt. Jag tror att det är viktigt träffas ”på riktigt” för att reflektera och diskutera framtiden. Det är i mötet som de innovativa idéerna tänds!

Text: Björn StenvallNär du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X