Möt våra expertgruppsledare: Anna Syberfeldt

Anna Syberfeldt, biträdande professor och forskare på Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde och expertgruppsledare för Virtuell produktionsutveckling.

Förutom att Anna forskar inom området leder hon dessutom en av de större forskningsgrupperna inom virtuell teknik. Gruppen, som består av cirka 45 personer, heter Produktions- & Automationsteknik och forskar i nära samarbete med olika industripartner. Forskningen är till stor del tillämpad och omfattar områden såsom simulering, optimering, robotik, beslutsstödsystem och ständiga förbättringar.

– Som expertgruppsledare försöker jag främst sprida budskapet att fler inom industrin ska dra nytta av virtuella tekniker, berättar Anna. Dessutom försöker jag föra samma akademi och industri och promota projekt inom området.

Förhoppningen är att engagera fler till att verka inom området, både från industrin och akademin.

– Jag är övertygad om att det finns mycket att vinna, säger Anna. Den fulla potentialen är långt ifrån utnyttjad.

Vid sidan av att arbeta som expertgruppsledare så forskar Anna, leder olika forskningsprojekt, handleder doktorander och undervisar en del. Hon har även kontakt med expertgruppsledarna från andra styrkeområden för att se över möjligheterna till gemensamma projekt eller andra synergier.

– Det är jätteviktigt – och hög tid – att vi verkligen sätter fokus på digitalisering och innovation, menar Anna. Vi måste inse att det kommer att innebära stora utmaningar för oss att bli en del av den digitala industrirevolutionen.

Det är en av anledningarna till att forskningen är så viktig enligt Anna. Dessutom måste den ske i nära samverkan mellan industri och akademi, det är ett krav om vi ska klara oss i framtiden. Därför är det också viktigt att projekten och dess resultat får så bred spridning som möjligt.

– Givetvis kommer vi att nå ut via Produktion2030s kanaler, men jag räknar även med att de som leder och medverkar i projekten hjälper till med spridning, avslutar Anna. Det är viktigt att alla tar ansvar för resultatspridningen och då inte bara i vetenskaplig form, utan även populärvetenskapligt för att få så många som möjligt att kunna ta del av resultaten.

Text: Björn StenvallX