Möt våra expertgruppsledare: Anders Skoogh

Anders Skoogh, docent på institutionen för industri- och materialvetenskap vid Chalmers tekniska högskola och expertgruppsledare för Cirkulära produktionssystem och underhåll.

Med endast några veckor i ryggen är Anders en av Produktion2030s senast utsedda expertgruppsledare. Underhåll är det forskningsområde som han fokuserat på de senaste 5-6 åren, så kopplingen till styrkeområdet ”Cirkulära produktionssystem och underhåll” är självklar.

– Jag har arbetat med att bygga upp en verksamhet kring detta här på Chalmers där vi idag har en forskargrupp på sju personer inom området som jag leder, berättar Anders. Vi har startat en hel del projekt och samarbeten med industrin där vi ser ett stort engagemang kring både de industriella utmaningar som finns liksom de vetenskapliga.

Som ny på posten menar Anders att han inte hunnit sätta några jätteavtryck än, men han har redan börjat kartlägga de industriella behov som finns inom underhållsområdet och hur de kopplar mot den forskning som behöver göras.

– Jag känner naturligt att underhållsdelen är ”min hemmaplan” av expertområdet medan Erik Sundin fokuserar mer på cirkulära produktionssystem, säger Anders. På så vis kompletterar vi varandra på ett väldigt bra sätt.

Ett seminarium har redan genomförts där flera företagspartner var med och diskuterade forskningsbehov inom underhåll för de närmaste decennierna. För Anders, som verkligen brinner för underhållsfrågor, är det viktigt att dessa prioriteras.

– Vi måste få upp dessa frågor tydligare på kartan vad gäller produktionsforskning, underhåll får inte betraktas som något nödvändigt on. Förhoppningsvis kommer det att leda till fler forskningsprojekt och ett ökat samarbete mellan akademi och industri inom området.

Som docent består Anders huvudsakliga arbetsuppgifter av att leda forskargruppen med handledning av doktorander, projektledning och den kontakt med industrin som det innebär. Dessutom är han ansvarig för masterprogrammet Production Engineering – produktionsutveckling – på Chalmers, där mycket handlar om att kvalitetssäkra kurserna och se till att de adresserar aktuella utmaningar. Allt detta kräver en bred branschkunskap.

– I Sverige har vi två stora och aktiva organisationer inom underhållsområdet, berättar Anders. Vi har tankesmedjan Sustainability Circle, där jag sitter med i styrelsen, och vi är även engagerade i branschorganisationen Svenskt Underhåll.

Underhåll som område kommer allt högre upp på företagens agenda. Enligt Anders kopplar alla projekt i forskargruppens egen projektportfölj tydligt till både innovation och digitalisering, det driver nästan allt de gör. Även i rollen som programansvarig inom utbildning är en av de viktigaste uppgifterna att hitta rätt kurser för att förbereda studenterna till att bidra till digitaliseringen av svensk industri.

– Underhåll som ämnesområde har legat lite efter under en lång period, det har varit väldigt erfarenhetsdrivet men inte så framåtblickande, konstaterar Anders. Idag ser vi ett helt annat behov av underhåll för nya autonoma och helautomatiserade system, vi måste kunna lita på tekniken och att allt fungerar över tid. Underhåll har plötsligt fått en nyckelroll i denna utveckling.

Enligt Anders har underhåll gått från nämnda ”nödvändigt ont” till en nödvändig förutsättning för digitaliseringen. Det finns också ett uppdämt intresse; praktiskt taget var och varannan vecka får han förfrågningar från företag om var de kan hitta resultat från forskningsprojekt på ett enkelt sätt. Det borde finnas en gemensam plattform för detta där portalen Kunskapsförmedlingen är ett alternativ, men det måste ske i ett moderniserat format; inte nödvändigtvis beträffande själva hemsidan utan presentationen av resultaten i sig.

– Här finns det plats för lite självkritik kring resultatspridningen eftersom frågan kommer upp så ofta, avslutar Anders. Vi måste gå mot enklare former vid presentationen av forskningsresultat, till exempel kortare filmer, poddar eller sociala medier. Kanske kortare A4-presentationer med kontaktuppgifter till projektledarna för den som vill gå vidare?

 



X