Möt våra expertgruppsledare: Fredrik Schultheiss

Fredrik Schultheiss är biträdande universitetslektor vid Industriell Produktion på Lunds universitet och expertgruppledare för Flexibel produktion.

Fredriks professionella bakgrund omfattar främst olika tillverkningsmetoder och det är ur det perspektivet som han började studera hur det med olika material och metoder går att skapa nya produkter. ”Rötterna” och intresset kommer från processen i sig.

– Som expertgruppsledare försöker jag samla olika tankar, idéer och frågeställningar från industri, akademi och institut och sammanställa dessa, berättar Fredrik. Detta både för vidare spridning inom Produktion2030, men även för match making med och mellan andra aktörer.

Mycket landar naturligtvis i hans eget styrkeområde men det finns även kopplingar till närliggande områden. Överlappningen ser Fredrik som ett sätt att stärka området Flexibel produktion.

– Frågeställningar kring till exempel hållbarhet dyker hela tiden upp även i mitt område, förklarar Fredrik. Det finns många kopplingar till styrkeområden som Resurseffektiv produktion eller Integrerad produkt- och produktionsutveckling.

På lång sikt handlar Fredriks arbete om att förstärka svensk produktion men även att vara lyhörd för internationella projekt.

– För egen del som forskare är det intressant att kunna fördjupa mig i frågeställningarna och hitta nya konstellationer och idéer. Även om det inte är direkt kopplat till Produktion2030 så har vi en internationell utblick, där vi har god kontroll över relevanta EU-projekt men gärna vill bredda oss än mer globalt.

Fredrik undervisar en hel del vid Lunds universitet kring framförallt olika tillverkningsmetoder, liksom inom produktionssystem. Han driver också ett antal andra utvecklingsprojekt, även om det han drev inom Produktion2030 precis har avslutats.

– Återigen så är min forskning nära kopplad till metoderna i sig och hur de rent tekniskt fungerar, säger Fredrik. Jag ser dock fram emot att driva fler projekt inom styrkeområdet!

För att Sverige fortsatt ska vara en framgångsrik industrination krävs det både forskning och innovation. Förnyelse är inget önskemål, det är ett krav. Sedan tillkommer hela den digitala biten där digitaliseringen kan vara ett hjälpmedel för styrning och övervakning av processer med sensorer och annat, men även erbjuda simulering och möjligheten att kunna förutsäga vad som kommer att hända i processen.

– Digitaliseringen handlar på många sätt om evolution, där klassiska analytiska modeller ur beräkningssynpunkt blir enklare att använda, menar Fredrik. Samtidigt är det också en revolution eftersom det bär med sig helt nya möjligheter med beräkningar i realtid och dessutom är en förutsättning för vissa nyutvecklade metoder.

I det egna, nyligen avslutade projektet inom Produktion2030 tog Fredrik och hans grupp fram en handbok riktad mot små och medelstora företag, SMF. Resultatspridningen är en viktig del av arbetet och han konstaterar att medan de traditionellt brukar vara duktiga på att nå de större företagen så är det svårare att nå de mindre.

– Jag tror att även mindre företag har nytta av resultaten och lyckligtvis hör jag att många andra projekt också tar fram både handböcker, seminarier och workshoppar anpassade för SMF, avslutar Fredrik. Det gäller inte bara för mitt område, men just nu känns det som lite av en nystart för expertgrupperna.

 X