Du läser
Möt Forskarskolans doktorander – Md. Masud-Ur Rashid

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Möt Forskarskolans doktorander – Md. Masud-Ur Rashid

Kurserna har skapat mervärde och gjort min forskning mer unik.

Rashid är mycket nöjd med det han lärt sig i Produktion2030s Forskarskola. Nyvunna kollegor och studiebesök inom industrin har gett honom helt nya perspektiv på hans arbete.

Rashid är industridoktorand på enheten för produktionsteknik vid KTH i Stockholm. Han forskar på en ny lösning för att förbättra livslängden på skärverktyg i processer där man kapar metall. Parallellt med detta är han även forskningskoordinator på Plasmatrix Materials AB.

Hittills har han läst fyra kurser inom Produktion2030s Forskarskola och han är mycket positiv:

På kursen Get Your Paper Published lärde han sig ett systematiskt tillvägagångssätt för att publicera en vetenskaplig artikel. Detta resulterade i att han fick utrymme i en välrenommerad tidsskrift inom hans område.

Kursen Disturbance Analysis in Manufacturing Systems hjälpte honom att förstå olika obestämdheter i tillverkningsprocessen.

Den gav mig också systematiska riktlinjer i hur jag ska hantera dessa ovissheter, säger Rashid

Genom kursen Production Innovation fick han en djupare förståelse för konceptet innovation i relation till hans avancerade system.

Nu vet jag hur jag ska göra min avhandling extra värdefull och unik, säger Rashid

På kursen International Production lärde han sig mer om hållbarhet, innovationskultur och toppmodern tillverkningsteknologi från olika slags produktionssystem i andra länder.

Det har varit mycket intressant och trevligt att diskutera med doktorander från andra discipliner och från olika universitet, säger Rashid

– De har gett mig helt nya perspektiv. Särskilt givande tycker jag att de praktiska erfarenheterna från våra studiebesök i olika branscher har varit, fortsätter han.

→ Läs mer om Produktion2030 Forskarskola

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.