Möt Forskarskolans doktorander!

Forskarskolan har gett mig värdefulla nätverk

I en serie intervjuer möter möter vi doktorander som deltagit i Produktion2030 Forskarskola. Den här gången har Produktion2030 träffat Ilaria Barletta som gått ett flertal av Forskarskolans kurser. Hon upplever att kurserna inte bara gett henne användbar kunskap som hon kunnat nyttja i sin forskning, utan även ett värdefullt nätverk med andra doktorander runtom i Sverige.

Doktorandstudenten Ilaria Barletta, som forskar kring metoder kring hållbar produktion vid Chalmers tekniska högskola, har under de senaste åren gått fem olika kurser i Produktion2030 Forskarskola; International Production, Sustainable Development, Product Design Optimisation, Research Communication in Media, Step 1 och Step 2.

– Det första jag kommer att tänka på när det gäller Forskarskolan är de relationer och nätverk med andra doktorander jag har skapat under kurserna – både i form av vänner och värdefulla kontakter för min forskning. Även om vi har kommit från olika discipliner har vi funnit att vi har haft mycket gemensamt, säger Ilaria.

Samtliga kurser Ilaria har gått tycker hon har varit användbara för hennes egen forskning, men alla på sitt sätt.

– Media-kursen fick mig verkligen att haja till kring hur viktigt det är att vi forskare kan kommunicera våra resultat. Det var också tack vare det jag lärde mig i den kursen som gjorde att jag kunde starta min egen podcast, DigiTalk Pod, på Chalmers, säger Ilaria.

– Och genom kursen Product Design Optimisation fick jag en förståelse för optimiseringstekniker – det inte något jag normalt använder men som jag nu känner mig bekant med, vilket underlättar mycket när jag stöter på dessa tekniker i litteraturen. Dessutom är det en jättebra början för dem, som jag själv, som vill lära sig mer om maskininlärning, fortsätter Ilaria.

Till andra som funderar på att gå någon av Forskarskolan kurser ger Ilaria dem rådet att noga välja bland alla intressanta kurser, vilken eller vilka som som passar deras doktorandstudier bäst.

– Tänk både på hur relevant kursens innehåll är för din egen forskning, men också hur mycket tid du kan ägna åt studierna. Vissa är mer tidskrävande än andra, så det gäller att hitta en bra balans mellan Forskarskolan och dina andra doktorandåtaganden, avslutar Ilaria.