Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Möt Forskarskolans doktorander! – Erik Flores Garcia

  • Under hösten fortsätter vi att möta några av doktoranderna på Produktion2030:s Forskarskola. Först ut är Erik Flores Garcia, som inte bara tycker att kurserna är ett jättebra sätt att nätverka med andra doktorander som går igenom samma toppar och dalar, utan även en otroligt bra investering av sin tid.

Kurserna har varit ovärderliga för min utveckling som forskare

Doktorandstudenten Erik Flores Garcia, som forskar kring simulationsbaserat beslutsfattande inom produktionssystemdesign vid Mälardalens högskola, har gått fyra olika kurser i Produktion2030 Forskarskola; International production, Production Innovation, Get Your Paper Published, och Research Methodology in Product Realisation.

Erik beskriver dessa kurser som ovärderliga för sin utveckling som forskare, och han anser att de gav flera direkta fördelar. För det första så underlättade kurserna nätverkande med forskare, chefer och doktorander från hela Sverige. Detta ledde till att han publicerade sina studier tillsammans med forskargrupper från två olika universitet inom simuleringsområdet vid tre internationella konferenser. Dessutom gjorde dessa kurser honom till en aktiv medlem av doktorandnätverket inom produktionsområdet.

Det var kul att veta att andra genomgår samma utmanande process som jag själv. Mitt intresse var även så till den grad att jag blev koordinator för Production Academy Student Network (PADOK). En sådan hög nivå av interaktion med Swedish Production Academy och dess doktorander skulle inte ha varit möjlig utan kurserna, säger Erik.

En värdefull chans att interagera med tillverkningsföretag
Dessutom tycker Erik att det har varit roligt att delta i dessa kurser – och just att ha roligt är något han tycker är grundläggande för att börja älska det du arbetar med. Under sina studier fick han möjligheten att besöka världskända produktionsanläggningar, universitet och laboratorier i Sverige och utomlands. Det gav honom som forskare chansen att interagera med tillverkningsföretag. Att dessutom få göra det tillsammans ett 20-tal doktorander från olika nationaliteter och universitet, menar Erik, var en unik möjlighet i sig. Han fick lära sig mycket från sina kollegor och deras specialkunskaper inom områden utanför sitt eget.  

– Besöken på företagen inom dessa kurser var något utöver det vanliga. Vi fick inte bara uppleva teknik i framkant och interagera med den. Dessutom kände jag att företagen som vi kom i kontakt med var förväntansfulla, nyfikna och enormt välkomnande gentemot oss doktorander. Interaktionen med företagen som skedde genom kurserna fick mig att känna att cheferna verkligen brydde sig över vad vi hade att säga, och att vi hade något värdefullt att ge dem, förklarar Erik.

Bäddar för ett långvarigt engagemang för ständigt lärande
En annan vinning som Erik upplever är att kurserna var nyttiga för att lära sig mer om själva hantverket kring forskning. Detta då kurserna gav insikt om särskilda aspekter av forskningsprocessen – från dess industriella behov till en publicerbart resultat som bidrar med ett relevant bidrag till vetenskapen.

Kursledarna är utmärkta forskare inom sina områden och poängterar värdet av att lyfta fram vetenskapens betydelse för produktion och samhälle i stort. Jag kan absolut se en förbättring i min förståelse för vetenskap och av kvaliteten på mitt arbete efter att jag har gått dessa kurser, säger Erik.

Eriks summering av dessa kurser är att de bäddar för ett långvarigt engagemang för ständigt lärande och väcker en nyfikenhet gentemot andra och deras forskningsområden. Erik har också hållit kontakten med flera doktorander och lärare efter kurserna. I det avseendet drar han nytta av kurserna långt efter att de har slutat.

Det här är en otroligt bra investering av din tid, ett värdefullt bidrag till dig som doktorand vad gäller kompetens och färdigheter, samt ett fantastiskt sätt att nätverka med människor som går igenom samma toppar och dalar som du själv. Jag har rekommenderat Produktion2030 Forskarskola till alla doktorander på min institution, avslutar Erik.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.