Du läser
Möt Forskarskolans doktorander! – Daniel Johansson

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Möt Forskarskolans doktorander! – Daniel Johansson

  • Intervjuserien med doktorander som deltagit i Produktion2030 Forskarskola fortsätter - turen har nu kommit till Daniel Johansson, forskarstuderande vid Lunds universitet.

Kursen gav mig en aha-upplevelse kring hur jag ska kommunicera min forskning

När Produktion2030 träffar Daniel Johansson, som forskar på skärande bearbetning inom metall, befinner han sig i sluttampen av sina doktorandstudier med disputation bara några veckor bort. Under sina år som doktorandstudent har han läst flera av de kurser som Produktion2030 Forskarskola erbjuder; International Production, Research Communication in Media, Step 1, Advanced Metal Cutting och Advanced Production Systems.

För Daniel har samtliga kurser som han har läst varit väldigt bra och givande, men alla på olika sätt.

Media-kursen gav mig verkligen en aha-upplevelse kring hur jag ska kommunicera min forskning. Det är något jag redan har haft stor nytta i mina möten svensk industri. Att välja rätt nivå och förklara varför forskningen är viktigt samt vilken funktion den fyller, är något jag verkligen har tagit med mig från kursen, säger Daniel.

Vad gäller kursen i International Production, som bland annat innehöll en studieresa till Indien, upplever Daniel att den gav honom en verklig förståelse för att en optimal produktionsprocess ser olika ut beroende på var i världen man befinner sig.

Det var nyttigt att lyfta blicken och få ett globalt perspektiv kring produktionsaspekter, och med det även förståelse för de kulturella utmaningar som finns, fortsätter Daniel.

En kurs som Daniel tycker var värdefull att läsa innan resan till Indien är Advanced Production System.

Kursen bygger en länk mellan teknik och ekonomi, och vice versa, och gav mig verktyg för att analysera det jag upplevde under de olika fabriksbesöken i Indien, förklarar Daniel.

Förutom nyttig och fördjupad kunskap, tycker Daniel att han genom Produktion2030 Forskarskola fick en förståelse för vad som händer vid andra lärosäten samt nya nätverk.

Det är lättare nu att veta vem kan vända sig till vid behov och även i framtiden kommer säkerligen flera av dem jag läst tillsammans med på Forskarskolan utgöra värdefulla yrkesmässiga kontakter, avslutar Daniel.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.