Du läser
Missa inte RE:Sources stora utlysning 2019!

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Missa inte RE:Sources stora utlysning 2019!

  • RE:Source öppnar nu årets stora utlysning och söker såväl demonstrationsprojekt som innovationsprojekt. Upp till 30 miljoner finns avsatt i stöd till de projekt som beviljas. För demonstrationsprojekten går ansökningstiden ut den 28 augusti och för innovationsprojekt är sista ansökningsdag 17 september.

Ansökan ska vara inne den 17 september 2019 och projekten kan komma igång den 1 februari och pågå fram till den 31 januari 2022.

Projekten ska utveckla lösningar inom minst två av RE:Sources tre temaområden:

  • Hållbart erbjudande; detta innefattar utformning av produkter och tjänster som bidrar till hållbar användning av material, till exempel genom att återanvändning eller återvinning underlättas.
  • Hållbart användande; att använda, uppgradera och underhålla produkter mer effektivt till exempel genom delning, hyrlösningar, återanvändning och reparation.
  • Hållbart cirkulationssystem; detta inkluderar insamlings- och behandlingsprocesser eller system som möjliggör en effektiv återcirkulering av material från uttjänta produkter och avfall.

Projekten bör adressera varuflöden som har en stor påverkan på miljön. Projekt som fokuserar på varuflöden inom någon eller några av de fyra kategorierna nedan välkomnas särskilt.

Årets utlysning välkomnar särskilt frågor som batterier och energilagringsutrustning, el- och elektronikprodukter, livsmedel och byggvaror/byggmaterial.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.