Du läser
MillTwin ska visa att konceptet digital tvilling är användbart samt ta fram prototyper

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

MillTwin ska visa att konceptet digital tvilling är användbart samt ta fram prototyper

MillTwin ska visa att konceptet digital tvilling är användbart samt ta fram prototyper för konkreta digitala tjänster inom i sågverk. Projektet Digital Sågverkstvilling för effektiv produktion och underhåll (MillTwin) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

– Projektet samlar, strukturerar och delar data för ökad effektivitet och produktionstid i Moelvens sågverk Valåsen, berättar projektledare Joakim Eriksson, RISE. MillTwin tar fram en digital tvilling som kan användas för att dela data och digitala tjänster med SKF och OPTIWARE.

Moelven har redan en betydande mängd sensordata och produktionsrelaterade data från ett tidigare projekt. MillTwin kommer att fortsätta arbeta med dessa data. Men istället för att bara analysera dem på Moelven, kommer de att vara strukturerade för att kunna delas med utrustnings- och underhållsleverantörer.

MillTwin ska visa att konceptet digital tvilling är användbart samt ta fram prototyper för konkreta digitala tjänster inom i sågverk. Projektet kommer att kunna bidra till hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hållbar konsumtion och produktion, säger Joakim.

Projektledare:
Joakim Eriksson, RISE
[email protected]
+46 (0) 8 633 15 00

Läs mer om projektet här

12 projekt har beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning. Produktion2030 finansierar dessa förprojekt som utvecklar en idé och en aktörskonstellation. Projekten ska bidra till att stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor. Framförallt genom att använda digital teknik.

Du hittar tidigare presentationer här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.