Material från våra projekt till företagens förfogande

Resultat och kunskap från projekt inom Produktion2030.

Vi vill underlätta för företag att på ett tidigt stadium se nya, forskningsbaserade möjligheter. Därför har vi samlat material från projekt inom Produktion2030, vars resultat står till företagens förfogande. Genom samverkan mellan företag, akademi, institut och andra samhällsaktörer bygger vi ett bättre innovationsklimat. Tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft.

Taggar: