Manufacturing Guide vill att fler produktidéer ska utvecklas och tillverkas inom Sveriges gränser

Manufacturing Guide är en kunskapsdatabas riktad till de som utbildar sig inom eller arbetar med produktutveckling och tillverkning för att hjälpa dessa att upptäcka, lära sig om och välja passande tillverkningsmetoder, material och leverantörer.

Nu har Manufacturing Guide påbörjat resan att bli ekosystemet som matchar morgondagens produktsuccéer med svenska leverantörer. Manufacturing Guides matchningslösning riktar sig till både enskilda uppfinnare och etablerade företag för att hjälpa dessa komma i kontakt med svenska utvecklare och tillverkare.

– Att så tidigt som möjlig samla ett team av kunniga leverantörer runt sin produktidé har många fördelar, berättar Hans Bergmark, grundaren av Manufacturing Guide. På detta sätt används utvecklingskapitalet mer effektivt och ”Time to market” reduceras samtidigt som riskerna reduceras vilket ökar möjligheten att säkra det riskkapital som ofta krävs.

Matchningslösningen har definierat innovationsspecifika kategoriseringar som kan appliceras både på leverantörer och idéägare och deras produktidéer. På så sätt kan idéägare tidigt kontakta kunniga leverantörer utan att riskera att någon stjäl idéen. Leverantörer kan även ställa krav på idéägaren och produktidén som behöver vara uppfyllda inför kontakt.

Över 100 lnnovationsstödjande leverantörer och 30 affärsrådgivande organisationer har redan anslutit sig till lösningen och nyligen öppnades systemet även upp för idéägare som får access genom att registrerar sin produktidé.

– Vår lösning har visat sig vara efterfrågat av samtliga berörda parter och fyller ett viktigt tomrum som i dagsläget har orsakat att många goda produktidéer aldrig sett dagens ljus, säger Hans.

För mer information kontakta Hans Bergmark, hans.bergmark@manufacturingguide.com