Människan i produktionssystemet

Industrins utmaning: Att stärka samarbetet mellan människor och automation för att utveckla människors prestationer och öka produktiviteten och flexibiliteten.

Trots att framtidens industri är digital har människan fortsatt en nyckelroll. Den komplexa produktionen kräver att kompetenta människor samarbetar med avancerade automatiserade produktionssystem och robotar. Digitalisering, sensorer och stora datamängder ställer nya krav på personsäkerhet, kommunikation, gränssnitt och fördelning av arbetsuppgifter mellan människor och tekniska system. Samtidigt som den tekniska utvecklingen ställer krav på virtuella och globala nätverk möjliggör den också t.ex. tillgång till information oavsett språk. Nya tekniska lösningar ger också möjlighet att utveckla arbetsstationer, arbetsmetoder och ergonomi.

Vill du veta mer? Vill du engagera dig i styrkeområdets expertgrupp?

Åsa Fasth-Berglund

Chalmers tekniska högskola

+46 31 772 36 86

asa.fast@chalmers.se

Peter Thorvald

Högskolan i Skövde

+46 500 44 85 43

peter.thorvald@his.se