.

Människan i produktionssystemet

ⓘ Industrins utmaning: Att stärka samarbetet mellan människor och automation för att utveckla människors prestationer och öka produktiviteten och flexibiliteten.

Resurseffektiv produktion

ⓘ Industrins utmaning: Att stärka samarbetet mellan människor och automation för att utveckla människors prestationer och öka produktiviteten och flexibiliteten.

  • Trots att framtidens industri är digital har människan fortsatt en nyckelroll.
  • Den komplexa produktionen kräver att kompetenta människor samarbetar med avancerade automatiserade produktionssystem och robotar.
  • Digitalisering, sensorer och stora datamängder ställer nya krav på personsäkerhet, kommunikation, gränssnitt och fördelning av arbetsuppgifter mellan människor och tekniska system.
  • Samtidigt som den tekniska utvecklingen ställer krav på virtuella och globala nätverk möjliggör den också t.ex. tillgång till information oavsett språk. Nya tekniska lösningar ger också möjlighet att utveckla arbetsstationer, arbetsmetoder och ergonomi.

Projekt inom utmaning:

projekt-1

AKTA – Automation of Kitting, Transport and Assembly

 

Läs mer →

DIG IN – DIGitaliserat välbefINnande

 

Läs mer →

Industriell robothand

 DYNAMITE – Dynamisk interaktion mellan människa och automation

 

Läs mer →

shutterstock_737663602

Scor – En säkerhetsmodell för samverkande robotar

 

Läs mer →

Projektet MEET Kommunikation och kompetens för framtidens arbetsplats

MEET – Kommunikation, organisation och kompetens för framtidens arbetsplats

 

Läs mer →

MOTION – MObil och digiTal AutomatION

 

Läs mer →