Logg Magnus Karlberg

Integrerad produkt och produktionsutveckling - AI robotarm

Vårt styrkeområde – integrerad produkt- och produktionsutveckling – handlar om just gränssnittet mellan dessa, produktutveckling och produktionsutveckling. Den senaste tiden har ett stort fokus legat på Industri 4.0, anpassningar till detta och vad det betyder. Både produkter och produktionssystem bestyckas med alltmer sensorer varvid data genereras i olika situationer och händelser.

Det har lett till en expansion där idag en stor mängd information finns tillgänglig – även sådan vi tidigare inte riktigt vetat hur vi skulle hantera. Med nya metoder inom bland annat Artificiell Intelligens (AI) kan sådan information inklusive ”ny” data från molnet nyttjas inom produkt- och produktionsutveckling.

Många frågeställningar handlar således just om hur vi ska kunna nyttiggöra den information som finns tillgänglig, vilka metoder och verktyg som kan användas och utvecklas. Detta kopplar så klart till begreppet digitala tvillingar som aktualiseras även inom andra styrkeområden, men har också sin givna plats hos oss. Både system och produkter kommer att finnas representerade som digitala tvillingar, där data kan läggas in – i realtid – i den digitala modellen och möjliggör en ännu högre integration mellan produkt och produktionssystem.

Detta innebär att du i mycket högre utsträckning kan testa hela kedjan. Med ”alla” data på plats kan vi dessutom göra mer än bara enskilda tester. Exempelvis kan vi testa en hel uppsättning av produkter, liksom variationer, redan i produktutvecklingsfasen för att utvärdera olika koncept och system. Digitalisering och Industri 4.0 med digitala modeller erbjuder helt nya arbetssätt beträffande hur vi adresserar integrationen mellan våra två områden.

Ytterligare en viktig sak i den här utvecklingen är additiv tillverkning, AM (Additive Manufacturing). Sådana tillverkningsmetoder skapar helt nya gränssnitt mellan produkter och produktionssystem, där vi tidigare har varit hänvisade till vissa specifika lösningar – exempelvis givna geometrier och standardformer. AM erbjuder helt nya sätt för arbetet mellan design- och/eller konstruktionsavdelningar och produktionsutveckling. Det berör först och främst möjligheten till ”omöjliga” geometrier, men även nya kombinationer av material. Även om AM inte är en direkt del av produkt- och produktionsutveckling så angränsar det till området och finns absolut med högt upp på agendan.

 

Magnus Karlberg, Luleå tekniska universitet
Expertgruppledare integrerad produkt- och produktionsutveckling.

Magnus Karlberg, Professor, Avdelningschef, Föreståndare Fastelaboratoriet Luleå tekniska universitet