Logg internationellt: Senaste nytt från Bryssel


Produktion2030s hemsida erbjuder Charlotte en inblick i EU-världen ur ett forsknings- och företagsperspektiv samt industriperspektiv.

Charlotte Andersdotter är bosatt i Bryssel sedan 16 år tillbaka och arbetar med industriell forskning, idag som Teknikföretagens och RISEs representant på plats. Via sin kolumn på Produktion2030s hemsida erbjuder Charlotte en inblick i EU-världen ur ett forsknings- och företagsperspektiv samt industriperspektiv som få andra kan erbjuda.

Vi är i en intensiv förhandlingsperiod inom EU. Förhandlingarna gäller budgeten för hela EU, det så kallade Multi Financial Framework (MFF) som inte bara inkluderar forskningsprogrammen utan allt som Europa ska göra. Det finns ett lagt förslag och nu ska medlemsländerna förhandla om dessa pengar, där Brexit naturligtvis är en stor utmaning. Budgeten är i princip densamma trots att Storbritannien var ett av de länder som betalat mer än de fått tillbaka, vilket alla kan räkna ut innebär att någon annan måste belastas mer. Vissa kommer att bli upptaxerade – bland andra Sverige – men ingen är direkt villig att betala mer. Sveriges ställning är att vi inte vill betala mer men ändå ha en oförändrad budget.

Samtidigt som dessa budgetförhandlingar pågår så förhandlas det också kring hur dessa pengar ska spenderas under perioden 2021-27. Förslaget innehåller att forskningen ska få mer pengar, men då på bekostnad av jordbruksstöd och strukturfonder, det vill säga det regionala stödet. Detta är, minst sagt, kontroversiellt och även om vi i vår sfär kan tycka att det är positivt så är det en svår fråga. Det blir lite som att ställa gammal ekonomi mot ny ekonomi, där de som representerar den gamla ekonomin inte är så glada. Jordbruksstödet är otroligt viktigt för länder som Spanien och Frankrike, medan EU13 – de nyare medlemsstaterna från främst Östeuropa – absolut inte vill dra ner på strukturfonderna.

Även vi har haft åsikter kring förslaget till det nya ramprogrammet. Det nuvarande är, lätt förenklat, uppbyggt kring tre ”pelare”: En pelare för industrins konkurrenskraft, en för samhällsutmaningar och en för grundforskning. De flesta har varit väldigt nöjda med en bra uppdelning kring prioriteringar och behov, vilket Kommissionen tagit till sig. Därför har de valt att behålla pelarna men däremot ändrat dess innehåll där industripelaren slås samman med samhällsutmaningar till en pelare. Det var pelarna MED dess innehåll som var uppskattat, inte pelarna i sig …

Det skulle kunna vara bra om vi tydligt kunde se att även industrins utmaningar adresserades; dess teknik- och kompetensutveckling måste också få stöd för att stärka just konkurrenskraften. Industrin kan inte bidra till lösningarna för samhällsutmaningarna helt på egen hand – åtminstone inte på längre sikt. Det här är något vi har kämpat med sedan lanseringen av programmet och som förhandlats sedan i somras. Från Teknikföretagens sida har vi både via våra europeiska intresseorganisationer och de svenska departementen försökt påverka och förklara vad vi är oroliga för.

Ett av orosmomenten gäller PPP, Public Private Partnership, en svensk paradgren och något som Produktion2030 till mångt och mycket bygger på. På Europanivå är PPP kritiserat och ifrågasatt, inte av alla men det är många som inte känner sig bekväma med upplägget. Det kan finnas fog för kritiken vilket dock inte borde betyda att hela konceptet ska läggas ner. Att arbeta i partnerskap har för Sverige inneburit att vi överlevt svåra ekonomiska kriser; det är inte så att vi bara glidit igenom, det har varit baserat på den andan.

Systemet ifrågasätts på europeisk nivå, inte minst från ett antal medlemsstater. Det betyder att en av de viktigaste frågor vi jobbar med är att visa både behovet och nyttan av dessa PPP och hur de kan utnyttjas för att möta de stora utmaningarna under de kommande 7‑10 åren. Vi måste visa på möjligheten till utveckling och hur de kan vara något positivt även framledes. Det är för oss en stor utmaning som direkt kopplar till Produktion2030 – kommer vi alls att ha liknande program på europeisk nivå där industrin är med och sätter agendan? Vi behöver mobilisera alla krafter för att lyfta goda exempel och idéer; behovet av goda exempel är med andra ord stort!

Charlotte Andersdotter
Ansvarig Teknikföretagens och RISEs Brysselkontor