Logg internationellt: Nytt från Bryssel


Produktion2030s hemsida erbjuder Charlotte en inblick i EU-världen ur ett forsknings- och företagsperspektiv samt industriperspektiv.

Charlotte Andersdotter är bosatt i Bryssel sedan 16 år tillbaka och arbetar med industriell forskning, idag som Teknikföretagens och RISEs representant på plats. Via sin kolumn på Produktion2030s hemsida erbjuder Charlotte en inblick i EU-världen ur ett forsknings- och företagsperspektiv samt industriperspektiv som få andra kan erbjuda.

En del av mitt uppdrag som ansvarig för Brysselkontoret är att visa vad vi arbetar med i Sverige. Teknikföretagen och våra motsvarande europeiska systerorganisationer finns samlade i Orgalime, en av de större industriorganisationerna i Bryssel. De satsar nu på att visa vilken nytta industrin gör; de eventuella problem vi har i Sverige med bilden av svensk industri är ingenting mot vad vi kämpar mot i Europa. Industrin generellt har inte det bästa ryktet och industriproduktion uppfattas ofta som ganska mossigt, även om det varierar en del mellan olika länder.

Orgalime har därför bestämt sig för ett nytt grepp kring information och kommunikation genom att konkret lyfta vad som görs i de olika länderna och vad samverkansforskning betyder för industrin. Det finns inom EU en del ifrågasättande om varför offentlig sektor ska agera sponsor till industriforskning; ”de skulle ändå gjort detta!” Nu lyfter de exempel för att visa varför det är superviktigt och vad det leder till. Som första land ut fick vi en förfrågan om vi kunde bidra med en Success Story om samverkansforskning med industriellt fokus – vilket vi naturligtvis kunde!

Produktion2030s projekt 5GEM (5G-Enabled Manufacturing) har demonstrerat potentialen i trådlös och mobil 5G-kommunikation för hållbar och konkurrenskraftig tillverkning och utvecklat koncept bortom kända tillämpningar baserade på 5G-teknik. Samverkansprojektet omfattade Ericsson som bidrog med 5G-teknik, SKF som ställde sitt tillverkningssystem till förfogande och Chalmers som tillhandahöll testbäddar och forskningskapacitet medan Vinnova bidrog med riskfinansieringen. Projektet innebar inte bara en teknikutveckling utan även organisationsförändringar kring hur SKF arbetar med alla olika delar i fabriken, alltså inte bara häftig ny teknik utan en generell positiv påverkan på företaget. Vi ordnade intervjukontakter för Orgalime till Martin Friis på SKF, Torbjörn Lundahl på Ericsson och Johan Stahre på Chalmers och artikeln fick stor uppmärksamhet på EU-nivå. Målsättningen är att lyfta fler exempel som detta.

 

Charlotte Andersdotter
Ansvarig Teknikföretagens och RISEs Brysselkontor