Du läser
Logg internationellt: Nytt från Bryssel | The Green Deal – Europas nya tillväxtstrategi

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Logg internationellt: Nytt från Bryssel | The Green Deal – Europas nya tillväxtstrategi

Den nya kommissionen startade den 1 december, en månad senare än planerat. Varför det blev så berodde på att tre kommissionärer inte fick godkänt efter sina utfrågningar. Intressant för vår del var att den tilltänkta ”industrikommissionären” – titeln är en annan – inte fick godkänt, vilket tvingade Frankrike att försöka få fram en ny. Istället blev det Thierry Breton som får ansvaret för ”Den inre marknaden” (som är den korrekta titeln). Breton kommer att ansvara för att se till att Europa har ett ledarskap inom spetsteknologi, vilket bland annat innehåller EUs inriktning för AI och även cybersäkerhet.

En viktig utmaning för oss är att Europa snabbt måste höja den digitala kompetensen. Breton kommer att ha en viktig roll i den långsiktiga industristrategin som väntas under våren, och även i arbetet med en specifik strategi för små och medelstora företag för att de bland annat ska få tillgång till mer finansiering för att kunna skala upp. Alla dessa områden ansvarar Breton för, förutom sin huvudfråga kring den inre marknaden. Det är också intressant att han i sin portfölj även har ansvar för försvars- och rymdindustrin, där det nu skapas ett nytt program, European Defense Fund, där aktörer kan söka pengar för att tillsammans utveckla försvarsteknik på europeisk nivå. Fokus ligger framförallt på små och medelstora företag och det skapas dessutom ett nytt departement för EUs försvarsfrågor.

Thierry Breton kommer således att ha en riktigt bred portfölj och rapporterar själv tillbaka till Margrethe Vestager som vi känner igen som konkurrenskraftskommissionär i den förra kommissionen. Det är en stark och kraftfull danska med titeln Executive Vice-President. Det finns tre sådana superkommissionärer som alla har egna ”ledord”, i Margrethes fall A Europe Fit For The Digital Age. De andra två är Frans Timmermans, som vi känner igen från Junckerkommissionen och vars ledord lyder European Green Deal, och Valdis Dombrovskis med An Economy That Works For People. Dessa tre superkommissionärer koordinerar i sin tur ett antal kommissionärer under sig.

European Green Deal kommer att utgöra ett huvudområde för de nästkommande fem åren och planen presenterades i början den 11 december, så de har satt igång snabbt. The Green Deal är enligt Ursula von der Leyens Europas nya tillväxtstrategi och det är någonstans här det inte känns alldeles klart. European Green Deal är ett paraply med flera olika initiativ under, men samtidigt sägs det att Margrethe Vestager ska vara den som koordinerar industristrategin (som Thierry Breton, med gedigen erfarenhet från industrin, alltså har i sin portfölj). Det är inte alldeles tydligt hur ansvarsfördelningen kommer att se ut och det ska bli väldigt intressant att se hur mycket tyngd det kommer att läggas på Green Deal. Energieffektivitet, hållbarhet, cirkulär ekonomi med mer är extremt tydliga i deras prioriteringar, vilket i sig är ganska positivt för vår industri.

Vi får se hur det utkristalliserar sig. Planen kring Green Deal innehåller kanske inte så mycket nytt men nu är allt samlat under ett tak och med stort fokus. Det ska bli intressant att se vad industristrategin innehåller när utkastet släpps den 4 mars. Kommer de att göra den mer traditionellt industrirelaterad eller mer holistisk med innehåll som kraftfulla investeringar för forskning och innovation? Jag var på ett möte där Margrethe Vestager deltog förra veckan och det hon framhärdade var att Europa måste satsa kraftfullt på framtiden och då krävs det stora investeringar i FoU och Horizon Europe. Förutom Green Deal har von der Leyen utlovat någon form av lagstiftning inom AI inom 100 dagar, men de flesta tror snarare att det blir ett ramverk eller utkast eftersom det är för kort tid för att få fram en fungerande lag. En sådan ska dessutom godkännas av medlemsstaterna. För industrin känns det bra om de inte kommer med ett hafsverk.

Förra veckan genomfördes det första mötet med medlemsstaterna kring den nästkommande budgeten. Det har inte kommit ut så mycket från det mötet men det finska ordförandeskapet har skissat på ett nytt förslag. Kommissionen vill öka medlemsstaternas insats i den gemensamma budgeten, dels på grund av bortfallet från Storbritannien men också eftersom medlemsstaterna vill göra fler saker; försvarsfonden som nämnts, bättre kontroll av de yttre gränserna, arbete kring migrationsfrågor etcetera. Med fler aktiviteter och mindre pengar så krävs det att medel skjuts till, något som Sverige är väldigt emot.

Vi är redan nettobetalare och vi och några länder till vill inte betala mer. Idag betalar vi 1 procent av bruttonationalinkomsten där kommissionens förslag var en höjning till 1,11 procent. Det finska förslaget säger 1,06 procent men vi vet som sagt inte hur reaktionerna har varit. Oavsett så betyder det en liten neddragning för Horizon Europe men Digital Europe Programme har ingen budget i förslaget. Budskapet till finansdepartementen är att om vi inte vill betala mer än 1 procent så får vi i alla fall inte backa på de punkter som framgent ger oss konkurrenskraft, det vill säga Horizon Europe och Digital Europe Programme – även om det inte lär bli några nio miljarder euro till Digital Europe Programme.

[button size=” style=” text=’Följ alla internationella logg’ icon=’fa-angle-right’ icon_color=” link=’https://produktion2030.se/internationellt/#internationella-logg’ target=’_self’ color=” hover_color=” border_color=” hover_border_color=” background_color=” hover_background_color=” font_style=” font_weight=” text_align=” margin=”]

Charlotte Andersdotter
Ansvarig Teknikföretagens och RISEs Brysselkontor

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.