Du läser
Logg internationellt: Nytt från Bryssel | Sänkt budget – fel budskap

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Logg internationellt: Nytt från Bryssel | Sänkt budget – fel budskap

  • 93 organisationer, forskningsrelaterade men i huvudsak olika företagsorganisationer, har skrivit ett öppet brev adresserat till EUs institutioner men framförallt till rådet, det vill säga EUs medlemsstater. I brevet betonar de vikten av att behålla en hög budget även till nästa ramprogram och den siffra de vill se är det parlamentet föreslagit, 120 miljarder euro – inte kommissionens 94 miljarder euro.

Under hösten förväntas rådet att diskutera den övergripande budgeten för EU under 2021-2027, MFF (Multiannual Financial Framework), där Horizon Europe ingår men även exempelvis jordbruksfonderna och de regionala stöd som EU bidrar till. Beslutsdiskussionen har inte riktigt kommit igång än, mycket på grund av problemet med Storbritannien. Det är i detta sammanhang som de publicerat brevet (som du kan läsa här) och i slutänden är det egentligen riktat till våra politiker. Det är nämligen bara de som kan göra något.

Samtidigt har det dykt upp en annan oroande och inte särskilt positiv nyhet. Inför det sista året av innevarande MFF, och även det sista året av innevarande ramprogram (Horizon 2020), så vill rådet dra ner mot föreslagen budget. Medlemsländerna vill alltid dra ner på budgetar, det är ingenting nytt med det. Den här gången visar det sig dock att de lägger fram ett förslag på en neddragen budget för 2020 som drabbar Horizon 2020 oproportionerligt mycket i förhållande till andra program och budgetposter. Det här är inte synd bara för att det blir mindre pengar för det sista arbetsprogrammet, det sänder också illavarslande signaler inför kommande budgetförhandling inför nästa ramprogram. Om medlemsstaterna tycker att de kan dra bort en stor del av budgeten för detta program så är det en indikation på vad som skulle kunna hända nästa gång.

Det här är något som ska diskuteras de närmaste veckorna och beslut ska tas senare i oktober. Vi vill givetvis inte att forskningsbudgeten ska drabbas, de har redan skurit i Horizon 2020s budget en gång för att finansiera den så kallade Junckerfonden. Därför har det kommit en uppmaning från både parlamentet och Business Europe, EUs motsvarighet till Svenskt Näringsliv, att alla måste lyfta denna fråga på hemmaplan. Den här frågan är inte någon som organisationerna i Bryssel kan hantera, den måste tas upp i hemlandet – Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv och alla andra påverkansplattformar måste visa att detta inte är någon bra idé!

Min uppmaning till dig som läser detta är att du, om du har möjlighet, också sprider detta budskap i dina nationella nätverk de närmaste veckorna. Vill Sverige ha en fortsatt satsning på ett modernt EU så måste vi visa det även inför nästa år – det känns som att det är fel budskap som annars skickas ut …

Charlotte Andersdotter
Ansvarig Teknikföretagens och RISEs Brysselkontor

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.