Logg internationellt: Nytt från Bryssel

Cybersäkerhet är verkligen ett lika hett som komplext ämne som redan idag på ett eller annat sätt drabbar de flesta fast alla inte är medvetna om det. Även kommissionen och medlemsstaterna trevar lite i mörkret kring hur de ska adressera detta.

Därför genomförde vi ett seminarium den 29 mars här i Bryssel i arrangemang av Teknikföretagen, RISE och Orgalim (som samlar Teknikföretagens europeiska systerorganisationer, en av EUs större industriorganisationer) för att diskutera detta – mer om det längre fram.

Idag finns det flera olika initiativ kring cybersäkerhet, bland annat Cyber Security Act där European Union Agency for Network and Information and Security (ENISA) har fått ett utökat mandat att hjälpa medlemsstaterna att implementera olika lösningar och direktiv runt cybersäkerhet. Det rör sig bland annat om att utveckla ett ramverk för cybersäkerhet där företag kan, på frivillig basis, certifiera sina IKT-produkter. Kunden ska känna sig säker tack vare certifieringen vid köp av exempelvis hemutrustning eller en bil, samtidigt som området är extremt komplext. Det handlar inte bara om den slutgiltiga produkten utan även ingående komponenter; vem har det övergripande ansvaret? Dessutom är det fortfarande ganska oklart hur just denna implementering ska gå till.

Parallellt med detta handlar det för Europa om att bygga upp ”egen” kompetens inom området. Planen är att etablera ett nätverk av Cyber Competence Centres som ska driva forskning vars resultat ska kunna appliceras i företag och organisationer. Tanken är att ha en nod av dessa kompetenscenter i varje medlemsland och även Sverige tittar på möjligheten till ett eget center. Dock är detta inte kopplat till ENISAs koordinerande roll i andra sammanhang av cybersäkerhet, utan det kommer att ske via en ny organisation, ett centralt Cyber Competence Center. Det är svårt att greppa alla olika initiativ, det är många bollar i luften. Risken finns att det blir ett lapptäcke av regler och krav som varken är effektivt eller kostnadseffektivt.

Vårt seminarium handlade om hur forskning, industri och samhälle ska kunna säkra eller certifiera cybersäkerhet och att det måste ske i samförstånd. Seminariet var lyckat, cirka 45 personer kom av 58 anmälda vilket är bra med Brysselmått mätt en fredag. Rummet var fullsatt så vi har all anledning att vara nöjda med diskussionerna som de Brysselinbitna tyckte det var verklig spänst i. ”Våra” företag anser förmodligen att cybersäkerhet är viktigare än artificiell intelligens (AI, se tidigare logg), vilket de kan ha alldeles rätt i: Utan cybersäkerhet kommer AI att vara mycket svårt – om inte omöjligt – att implementera.

Charlotte Andersdotter
Ansvarig Teknikföretagens och RISEs Brysselkontor