Logg internationellt: Nytt från Bryssel

För att ge en lite klarare överblick tänkte jag presentera olika delar av det kommande ramprogrammet och vad som är nytt, allt med fokus på vad som är aktuellt inom vår sfär. En nyhet är de så kallade Missions, vilket egentligen är ett svar på samhällsutmaningar som EU vill hitta lösningar på så snabbt som möjligt. Det finns ett uttalat önskemål att det ska gå fortare än vad som skett hittills men att det också ska vara tydliga och högt uppsatta mål. Exemplet som ofta lyfts är månlandningen; Kennedy satte upp målet i början av 60-talet och i slutet av samma årtionde så hade de landat en man på månen.

Det är det ”tänket” de vill frammana, en typ av målbild framåt som är på gränsen till ouppnåelig men ändå inom det möjliga. En utgångspunkt är den teori som formulerats av professor Mariana Mazzucato, italiensk-amerikansk forskare som hävdar att samhällsinnovationer kräver statlig involvering – inga av de stora innovationerna skulle skett om inte det offentliga blandat sig i spelet. Här finns det säkert en och annan privat aktör som kan ha en annan åsikt, men det är hennes grundteori.

Utifrån detta har Mariana skrivit ner sina tankar kring hur dessa Missions kan utvecklas. Grundtanken är bra, program med tydliga mål inom ett överskådligt tidsspann på typ 5-10 år. Kommissionen har inom detta tre politiska önskemål: 1. De vill göra något för medborgarna så att dessa verkligen förstår nyttan av att satsa skattemedel på forskning, helt enkelt visa vad medborgarna får för pengarna. 2. De vill kunna visa en tydlig ”impact”, konkreta exempel på verkliga resultat inom en realistisk tidsram. 3. De vill rikta in sig på våra aktuella samhällsutmaningar som klimat-, energi- och hälsofrågor etcetera. Dessa tre punkter är avstampet för Missions där EU vill identifiera områden att kraftsamla kring, allt med målet att hitta lösningar inom en rimlig tid.

Nästa steg har varit att välja områden, vilket har kunnat liknas vid hela havet stormar … Några konkreta Missions finns inte än, men Rådet/medlemsstaterna och parlamentet har dock kommit överens om följande fem makroområden, så kallade Mission Areas: 1. Adoption to Climate Change, inklusive Societal Tansformation; 2. Cancer; 3. Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters; 4. Climate-Neutral and Smart Cities och 5. Soil Health and Food. Det som nu blir intressant att se är vilka konkreta Missions som kommer ut ur dessa. Kritiker menar att det finns en risk att bara lågt hängande frukter kommer att väljas vilket leder till enklare utmaningar än vad som är tanken med upplägget. Risken finns att det inte blir några ”Quantum Leaps” som kan adressera utmaningarna och att det som görs förmodligen ändå skulle gjorts.

I arbetet med att välja Missions ska det även skapas Mission Boards, expertgrupper inom varje Mission Area som ska identifiera vad respektive område ska inrikta sig på, med 15-20 experter i varje ”board”. Hur sedan själva Missions ska implementeras är heller inte klart, där vi gärna lyfter möjligheten med att applicera vårt synsätt från olika samverkansprogram. Vi har goda erfarenheter och exempel där samverkan mellan det offentliga och privata både kan möta utmaningar och samtidigt stärka företagens konkurrenskraft.

Tyvärr finns det inom EU ofta en tro att företagen ska ställa upp som ”providers”, leverantörer av kunskap och lösningar som bara går att trycka in EUs Missions. Så är det ju inte. Vi ser däremot en möjlighet att vi samtidigt som vi söker lösningar på samhällsutmaningarna kan hitta nya innovationer som också stärker företagens konkurrenskraft genom samverkansforskningen. PPP – Public Private Partnership – skulle passa utmärkt för att implementera dessa Missions och innebära en möjlighet att slå två flugor i en smäll. Det är i alla fall vårt spår i detta.

Charlotte Andersdotter
Ansvarig Teknikföretagens och RISEs Brysselkontor