Logg internationellt: Nytt från Bryssel

Vi har tidigare nämnt Horizon Europe, EUs kommande ramprogram för forskning och innovation för perioden 2021 till 2027. Kommissionen har även föreslagit ett nytt program för nästa budgetperiod kallat Digital Europe (inte att förväxlas med organisationen med samma namn) som ska bidra till att rulla ut nya digitala teknologier och kompetens. Framförallt handlar det om tre fokusområden: Superdatorer (High Performance Computing, HPC), artificiell intelligens (AI) och cybersäkerhet, med målet att föra ut den senaste kunskapen till både företag och offentliga organisationer. Förslaget omfattar nio miljarder euro över sju år.

Förutom dessa tre fokusområden vill man satsa på att utveckla avancerad kompetens inom digitalisering för att göra Europa mer digitalt. Det känner vi igen från svenska initiativ och kommissionen föreslår också ett nätverk av ”digitala hubbar” för att via dessa erbjuda främst små och medelstora företag (SMF) möjligheten att dra nytta av kompetens och forskningsresultat. De digitala hubbarna som idag finns inom Horizon 2020 kommer att fortsätta i Horizon Europe, medan Digital Europe-hubbarna kommer att se lite annorlunda ut och inte innehålla forskning utan fokusera på att få ut ny teknologi.

Beträffande superdatorer så finns det relativt få sådana i Europa jämfört med exempelvis Asien och USA. Här tänker sig kommissionen en större upphandling för att styra etablerandet av ett europeiskt superdatorinitiativ där flera intressenter går ihop för att höja europeisk superdatorkapacitet. Detta superdatorinitiativ kallas EuroHPC.

Inom AI ska pengarna bland annat användas för att bygga upp ett nätverk av så kallade referenscenter (reference sites) i Europa, en typ av testbädd inom området. Exempelvis skulle sjukhus kunna testa nya AI-lösningar för vården eller industrin avancerade system under realistiska former. Dessa ska byggas utifrån befintliga strukturer, där de frågar medlemsländerna om lämpliga alternativ. Det skulle inte finnas fler än kanske 10-15 i hela EU men med verklig excellens. Kommissionen vill stimulera till att dessa kopplas till nationella och regionala initiativ – nio miljarder räcker inte till allt …

Inom cybersäkerhet planerar man att etablera en cybersäkerhetsnod i varje land som ska kopplas till ett europeiskt Cyber Security Competence Center. Här ska både ny kompetens byggas och den kunskap som redan finns spridas till företag och organisationer. Digital Europe Programme är färdigförhandlat mellan medlemsstaterna, det vill säga Rådet, och Europa parlamententet. Däremot finns det ingen budget klubbad ännu. Hur kopplingarna mellan Horizon Europe och Digital Europe kommer att fungera i praktiken är dock inte helt tydligt. Dessutom räknar kommissionen som sagt med ett finansiellt stöd både från regioner, nationer och strukturfonder. Det är dock ett program som är viktigt för våra intressenter – gör vi det rätt och smart kan vi koppla det till våra nationella satsningar för att åstadkomma något riktigt bra. Det finns stora utmaningar men även en stor potential.

Charlotte Andersdotter
Ansvarig Teknikföretagens och RISEs Brysselkontor