Logg internationellt: Nytt från Bryssel

Förhandlingarna kring det nya ramprogrammet, Horizon Europe, har vi nämnt tidigare, men en uppdatering kan vara på plats. Under hösten har förhandlingarna pågått mellan medlemsstaterna kring själva regelverket som består av två huvuddelar, där förordningen – det vill säga det legala ramverket – och deltaganderegler utgör ett första ”paket”. Medlemsstaterna kom överens om detta den 30 november vilket betyder att rådet, det vill säga medlemsstaterna, kan börja förhandla med Europa parlamentet som de också måste komma överens med. Detta kallas ”trialog”, eller treparts förhandling, då även kommissionen ingår. Trialogen har redan inletts.

Dessutom har vi det andra ”paketet”, Specific Programme, vilket är en beskrivning över hur Horizon Europe ska implementeras, vilka områden som omfattas och vilka instrument som ska användas. Här rör det sig om de grova penseldragen kring innehållet. Här behöver medlemsstaterna också komma överens innan de kan besluta om programmet som helhet. Även om det är mer konkret än första paketet så är tanken inte att diskussionerna ska ner på detaljnivå och förhoppningen var att de redan skulle vara klara med detta, men det har dragit ut på tiden. Tyvärr har medlemsstaterna emellanåt en förmåga att börja diskutera på en alltför detaljerad nivå.

Konsekvensen av detta kan bli att de inte kommer att hinna komma överens under gällande mandatperiod för parlamentet och kommissionen. Valet till Europaparlamentet är den 26 maj och ett nytt parlament och en ny kommission kommer i princip att vara operationella igen under hösten. Det gör att diskussionerna kring de konkreta prioriteringarna, sådant som kanske ligger oss lite närmare om hjärtat (exempelvis frågeställningarna kring PPP och dess vara eller icke vara), blir ännu mer senarelagda. För oss är det ju inte de grova penseldragen som är intressantast, utan vad vi konkret har att se fram emot.

Risken finns att det skjuts på så pass att det måste ske under ett nytt parlament, vilket gör saker och ting än mer komplicerade. Med nytt parlament och ny kommission med nya prioriteringar kan innebära att det som föreslagits, och förhandlingar som påbörjats, kan förändras. Dessutom har budgetförhandlingarna inte startat, vilket inte kommer att ske förrän efter valet. Då talar vi om budgeten för hela EU – inte bara forskning och innovation – vilket förstås är en förutsättning för att alls ha ett nytt ramprogram. Vi hade hoppats på beslut under denna period men de har bestämt sig för att skjuta på det till efter parlamentsvalet. Det kan ge ett helt annat politiskt scenario där vi inte vet hur förslagen kommer att landa. För att ytterligare komplicera bilden så är Brexit-förhandlingarna inte klara än, vilket i sin tur har en stor påverkan på den övergripande gigantiska budgeten.

Sammantaget är det således fortfarande ganska mycket osäkerhet i maskineriet, samtidigt som allt ska gå så fort – på grund av att allt är försenat. Det är ovanligt att sådant här landar mellan två kommissioner. Den som vill vara med och påverka måste ha alla sina policypapper, sina nätverk och kontakter och annat klart för att alls ha en chans att hinna med.

Charlotte Andersdotter
Ansvarig Teknikföretagens och RISEs Brysselkontor