Logg internationellt: Nytt från Bryssel

Under Industry Days – Industridagarna som EU arrangerade i Bryssel 5-6 februari – diskuterades det underlag/förslag till en industripolicy som är under utarbetande av en expertgrupp och ska överlämnas som ett inspel till nästa kommission. Efter EU-valet i maj tillträder en ny kommission till hösten och tanken är att rapporten ska fungera lite som en ledning eller riktning för EUs industripolicy.

Detta ”guiding document” för Industry 2030 tas fram av en högnivågrupp (High Level Group) under ledning av ordförande Jyrki Katainen, kommissionens vice president och kommissionär för jobb, tillväxt, konkurrenskraft och investeringar, där även svenska Claudia Olsson ingår liksom finske Tomas Hedenborg, styrelseordförande för Orgalim. Med Industridagarna vill kommissionen rama in det som komma skall.

Vad som däremot redan är ”up-and-running” är det stora fokuset på klimat och hållbarhet. EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, som inledde Industridagarna, tog upp det i sitt anförande liksom flera av de övriga kommissionärerna. Det generella budskapet är att nästa kommission måsta ta ordentligt tag i miljöfrågorna, både vad gäller forskning, innovation och regelverk. Om vi hårddrar det lite så har denna kommission försökt att satsa på de sociala aspekterna. Dessa frågor har varit lite av Junckers agenda med Citizen Involvement med mer, men nu är det alltså klimatet som lyfts från hållbarhet till Parisavtal.

Eventuellt är kommissionärerna påverkade av Davosmötet och World Economic Forum, för detta är något som nu är på allas läppar. Om alla under fjolåret pratade om artificiell intelligens och digitalisering så är det nu klimatförändringen som ligger högst på agendan. Digitaliseringen nämns visserligen men klimat och hållbarhet är betydligt mer i fokus. Samtidigt innebär början av mars startskottet för att ta fram den nya generationen av PPP, Public Private Partnership, vilket också var anledningen till vårt seminarium under Industridagarna.

Det här är intressant på många sätt för oss i Sverige då vi befinner oss i lite av en parallellfas jämfört med EU: Vi har en ny regering, det kommer en översyn av de strategiska innovationsprogrammen och många menar att vi behöver ta nästa steg, en version 2.0. Det är en spännande tid på både nationell nivå och EU-nivå, där det är viktigt för oss att synkronisera de nationella strategierna med EU för att kunna dra nytta av hävstångseffekten. Den är förmodligen viktigare än att fokusera på EU-medel – vi ska inte söka finansiering bara för att hålla initiativ vid liv – eftersom det är hävstångseffekten som står för en långsiktig konkurrenskraft.

Charlotte Andersdotter
Ansvarig Teknikföretagens och RISEs Brysselkontor