Logg internationellt: Inlägg 1


Produktion2030s hemsida erbjuder Charlotte en inblick i EU-världen ur ett forsknings- och företagsperspektiv samt industriperspektiv.

Charlotte Andersdotter är bosatt i Bryssel sedan 16 år tillbaka och arbetar med industriell forskning, idag som Teknikföretagens och RISEs representant på plats. Via sin kolumn på Produktion2030s hemsida erbjuder Charlotte en inblick i EU-världen ur ett forsknings- och företagsperspektiv samt industriperspektiv som få andra kan erbjuda.

Eftersom det här är mitt inledande inlägg känns det naturligt med en liten introduktion. Från att ursprungligen representerat universiteten i Umeås näringslivskontor i Bryssel satsade jag på att bygga upp ett nätverk av regionkontor – det finns nästan 300 stycken i staden – med syfte att sätta fokus på hur forskning och innovation bidrar till regional utveckling. ERRIN, European Regions Research and Innovation Network, är idag ett i högsta grad levande autonomt nätverk och en institution i Bryssel.

Sedan kom det en förfrågan från kommissionen om jag var intresserad av arbetet som nationell expert, vilket innebär att vara en länk mellan medlemsstat och kommissionen. Arbetet handlar om att förmedla vad som händer i medlemsstaterna men också att ge en inblick i kommissionens arbete, vilket jag jobbade med i sex år – längre mandatperiod än så finns inte. De första tre åren arbetade jag inom direktoratet för industriella teknologier och hade bland annat hand om de så kallade teknikplattformarna, som exempelvis teknikplattformen för tillverkning, Manufuture.

Genom Manufuture Sweden kom jag i kontakt med såväl Johan Stahre på Chalmers och Peter Johansson på Teknikföretagen (som då också arbetade i Bryssel). De följande tre åren arbetade jag efter en omorganisation med innovationspolicy och var då ansvarig för teknikplattformarna inom alla sektorer, men jag behöll kontakten med såväl Johan som Peter. När jag slutade på kommissionen 2013 fick jag en dubbelförfrågan, dels från Teknikföretagen om att arbeta med ett nytt initiativ kring tjänsteinnovation, dels från RISE om att synliggöra verksamheten mot Europa.

Detta gjorde att vi 2014 kunde etablera vårt eget kontor i Bryssel där det sedan föll sig naturligt att knyta an till Produktion2030, ett av Sveriges viktigaste instrument för ”vår” sektor. Utmaningen kvarstår: Hur kan forskning och innovation stärka industrins konkurrenskraft både i Sverige och Europa? Utan en starkt europeisk industri står sig även Sverige slätt.

Med avstamp i ovanstående hoppas jag kunna dela med mig av nyheter, intryck och erfarenheter från Europas EU-nav i Bryssel – hoppas du vill följa mig!

Charlotte Andersdotter
Ansvarig Teknikföretagens och RISEs Brysselkontor