Logg Fredrik Schultheiss

Fortsatt hett inom flexibel produktion är alla former av digitalisering, Internet of Things (IoT), informationsdelning – kärt barn har många namn. Samtidigt handlar det idag ofta om större system där förvisso tillverkningsmetoder ingår, men det koordineras mycket mer övergripande.

En annan sak som jag personligen gärna betonar är utmaningen med att få in små och medelstora företag (SMF) i projekten. Det är företag som inte sitter på oändliga resurser vare sig det gäller ekonomi eller kunskap men som i många fall skulle kunna dra stor nytta av den nya kunskap som kommer fram. Det är en utmaning inte bara för oss inom flexibel produktion utan omfattar alla styrkeområden inom Produktion2030.

Någonstans så gäller det för oss att försöka möta SMF på deras egen planhalva. Ett första steg kan vara att ta kontakt med företagskluster eller andra grupperingar, men i många fall så krävs det också en personlig kontakt människa till människa. Vi som forskare måste vara beredda på att verkligen åka ut till företagen eller söka upp dem på annat sätt. Handböcker och rapporter i all ära, den personliga kontakten ska inte underskattas.

Ett bra exempel på ett engagerat SMF är förstås Markaryds Metallarmatur som vi drivit tre projekt tillsammans med och skickat in flera ansökningar. Vid sidan av dessa har vi dessutom drivit ett större projekt med Tillväxtverket där vi samlat en större gruppering av SMF för att studera olika former av tillverkning. Ofta krävs det en större mängd – en kritiska massa – av företag för att komma framåt.

Inom Produktion2030 fortsätter projektet kring blyfria kopparlegeringar med Markaryds Metallarmatur att väcka intresse. Trots att det avslutades för en god tid sedan så är ämnet i högsta grad aktuellt. Det har bland annat lett till två följdprojekt och i början av året skickade vi in en ansökan om ett nytt projekt. Om ansökan går igenom så kommer vi förhoppningsvis att kunna dra igång ett projekt ungefär i motsvarande storlek som ursprungsprojektet någon gång i mitten på året.

De två lite mindre följdprojekten hade lite olika inriktningar. Dels handlade det om företagens behov, en undersökning kring de kunskaper de behöver och hur de gör idag, dels om en ny återvinningsmetod för spillmaterial. Det sistnämnda är sprunget ur en idé från originalprojektet och går enkelt förklarat ut på att metallspån kan pressas till nya ämnen som sedan kan bearbetas.

Själv tycker jag att det är intressant att vi var så tidigt ute i det initiala projektet med att identifiera blyutmaningen, faktiskt redan under ansökningsfasen. Samtidigt upplever vi ett allt större intresse från industrins sida, mycket på grund av de nya lagar som kommit angående användandet av bly i olika material. Det förväntas dessutom att fler lagar och regleringar ska tillkomma, så för oss har det varit lite som att öppna dammluckorna.

Fredrik Schultheiss
Expertgruppledare flexibel produktion, Lunds universitetX