Kunskap och resultat till nytta för små och medelstora företag – Del 2: Teknikworkshoppar med teori, praktik och dialog

Ansvarig för instrument SMF – små och medelstora företag – är Birgitta Öjmertz vid RISE IVF. Birgitta är sedan starten 2007 programdirektör för Produktionslyftet vars syfte är att med avstamp i Lean stärka svenska företags konkurrenskraft, där ett stort fokus ligger på just SMF. Det är mycket viktigt att även koppla in små och medelstora företag i forsknings- och innovationssystemen, vilket är anledningen till att Produktion2030 satsar särskilt på aktiviteter som främjar detta genom bland annat instrument SMF.

En del i arbetet med instrument SMF är de teknikworkshoppar vi utvecklat i samverkan med RISE IVF, projektens forskare och IUC Sverige, huvudorganisationen bakom landets Industriella UtvecklingsCentra. Konceptet bygger på att IUC-bolagen över landet får möjlighet att välja ut de forskningsprojekt som är intressantast för deras företagsnätverk för att sedan arrangera en teknikworkshop inom området. Tanken är att inte ha för många deltagare vid varje workshop så att förutsättningar finns för en dialog både mellan företagen och med forskaren. Innehållet ska vara relevant och det ska finnas tid för både frågor och diskussioner under dagen.

Tillsammans med forskaren och med RISE IVFs genomförande och upplägg omfattar workshoppen en mix av teori och praktik med möjlighet att prova olika verktyg och program. Företagen i sin tur har kunnat förbereda sig i god tid med frågeställningar och identifierade utmaningar för att snabbt komma upp på banan. Vi har inlett med en pilotomgång som följts upp av en större satsning som genomfördes under förra året fram till sommaren i år. Nu har vi ytterligare medel att köra ut konceptet ännu bredare i höst och under 2019, där målet är att teknikworkshopparna ska utgöra en återkommande kunskapstillförsel i IUC-bolagens ”årshjul” som företagen känner till.

_______

Produktion2030 verkar genom ett antal olika instrument. Under hösten presenterar vi dessa lite närmare. Det här är del två om instrumentet Utbildning.

Taggar: