Utlysning 09, vår 2018: Kostnadseffektiv automatisering

UTLYSNINGSPERIOD: 2017-12-20 —› 2018-03-15

Produktion2030 bjuder in aktörer inom industri, akademi och forskningsinstitut till vår nionde utlysning: forsknings- och innovationsprojekt som ska leda till kostnadseffektiv automatisering i svensk tillverkningsindustri. Projektförslagen ska ha ett tydligt fokus inom ett eller två av våra sex styrkeområden.

Utlysning 09, vår 2018: Kostnadseffektiv automatisering

UTLYSNINGSPERIOD: 2017-12-20 —› 2018-03-15

Produktion2030 bjuder in aktörer inom industri, akademi och forskningsinstitut till vår nionde utlysning: forsknings- och innovationsprojekt som ska leda till kostnadseffektiv automatisering i svensk tillverkningsindustri. Projektförslagen ska ha ett tydligt fokus inom ett eller två av våra sex styrkeområden.

Vad kan man söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som ska leda till kostnadseffektiv automatisering i svensk tillverkningsindustri.

.

Vem kan söka?

Projektkonsortier som utgörs av minst tre företag, minst en högskola eller universitet, samt minst ett forskningsinstitut.

.

Hur mycket kan sökas?

Högst 5 miljoner kronor. Vinnovas bidrag kan maximalt uppgå till 50 % av stödberättigade kostnader.

 

Ladda ner mallar här:

Mall för CV

Mall för projektansökan

 

Viktiga datum

Öppningsdatum: 20 december 2017
Sista ansökningsdag: 15 mars 2018
Beslutsdatum: 10 april 2018

Projektstart senast: 27 april 2018

Projektavslut senast: 31 december 2020

Tidigare utlysningar

Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till testbäddsprojekt. Projekten skall utnyttja existerande testmiljöer och leda till ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri.