Kostnadseffektiv automatisering

UTLYSNINGSPERIOD: 2017-12-20 —› 2018-03-15

Produktion2030 bjuder in aktörer inom industri, akademi och forskningsinstitut till vår nionde utlysning: forsknings- och innovationsprojekt som ska leda till kostnadseffektiv automatisering i svensk tillverkningsindustri. Projektförslagen ska ha ett tydligt fokus inom ett eller två av våra sex styrkeområden.

Kostnadseffektiv automatisering

UTLYSNINGSPERIOD: 2017-12-20 —› 2018-03-15

Produktion2030 bjuder in aktörer inom industri, akademi och forskningsinstitut till vår nionde utlysning: forsknings- och innovationsprojekt som ska leda till kostnadseffektiv automatisering i svensk tillverkningsindustri. Projektförslagen ska ha ett tydligt fokus inom ett eller två av våra sex styrkeområden.

Vad kan man söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som ska leda till kostnadseffektiv automatisering i svensk tillverkningsindustri.

.

Vem kan söka?

Projektkonsortier som utgörs av minst tre företag, minst en högskola eller universitet, samt minst ett forskningsinstitut.

.

Hur mycket kan sökas?

Högst 5 miljoner kronor. Vinnovas bidrag kan maximalt uppgå till 50 % av stödberättigade kostnader.

 

Ladda ner mallar här:

Mall för CV

Mall för projektansökan

 

Viktiga datum

Öppningsdatum: 20 december 2017
Sista ansökningsdag: 15 mars 2018
Beslutsdatum: 10 april 2018

Projektstart senast: 27 april 2018

Projektavslut senast: 31 december 2020

Tidigare utlysningar

Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till testbäddsprojekt. Projekten skall utnyttja existerande testmiljöer och leda till ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri.

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X