Kontakt och kunskap kring materialbyte

Träcentrum tillsammans med RISE genomförde den 26 februari en teknikworkshop baserad på resultat från Produktion2030s projekt MATFLEX – testbädd för materialflexibel produktion. Hur påverkas produktionen vid byte av material?

Nya möjligheter inom både materialval och kombination av olika material erbjuds idag och vid teknikworkshoppen presenterade RISE IVF en testbädd för materialflexibel produktion, ett forskningsprojekt inom Produktion2030. De berättade vidare om hur testbädden kan hjälpa framförallt små och medelstora företag (SMF) att testa nya idéer och materiallösningar.

Fem företagsrepresentanter från tre företag samt ett 20-tal elever som utbildar sig inom trä och design deltog. Boel Wadman från RISE, projektledare för MATFLEX, höll i workshoppen som erbjöd många intressanta diskussioner. Mycket uppskattat var också möjligheten att lyssna andra företag kring vad de har för utsikter framöver, liksom vad det finns för möjligheter att få hjälp – något som kan vara avgörande för SMF med begränsade resurser. Som en av företagsrepresentanterna konstaterade: ” Jag har lärt mig vart man kan vända sig när man vill checka idéer!”

Flera av deltagarna beklagade att inte var fler personer från företag som slöt upp, vilket delvis berodde på sjukdom. Desto roligare tyckte de att det var med studentnärvaran och under workshoppen skapades kontakter för kommande studiebesök. Även här är det ofta svårt för SMF att hitta rätt och flera framhöll vikten av kontakten mellan skola och näringsliv.

Sammantaget var det en mycket lyckad teknikworkshop, eller med en av deltagarnas ord: ”Intressant, tankeväckande, inspirerande. Ett ämne och forskning som känns relevant att ta upp!”

Mer information har roger.lundin@ri.se.