Kickoff hos Outokumpu för Digitala Stambanan

Ett fyrtiotal representanter för tillverkningsindustrin, akademin och myndigheter hade samlats hos Outokumpu Nyby för en kickoff för projektet Digitala Stambanan.

Projektet ska ta fram underlag för en omfattande satsning på digital infrastruktur och marknadsplattformar för svensk industri. De nya lösningarna kan handla om allt från ökad personlig säkerhet med hjälp av IoT lösningar till bättre effektivitet och spårbarhet i leveranskedjan genom automatiserade digitala verktyg.

De samverkande aktörerna inom projektet är små och medelstora företag, stora företag, kluster- och forskningsorganisationer, samtliga verksamma inom tillverkningsindustrin. Man arbetar för att knyta till sig rätt kompetens och påskynda utvecklingen av databaserade tjänster och produkter, liksom av digitala affärsutbyten och leveranssystem.

Under dagen presenterades projektet Digitala Stambanan och samarbetspartnerna Produktion2030, Vinnova och PiiA gav en uppdaterad lägesrapport och trender från det digitala landskapet. Företag som BillerudKorsnäs, Boliden och Outokumpu presenterade pågående digitaliseringsprojekt från sina verksamheter.

– Svensk industri behöver snabbt skapa en effektiv digital infrastruktur och en stark förmåga att delta i konkurrensen på en ny digital världsmarknad. På kort sikt kommer projektet Digitala Stambanan att kraftigt öka förståelsen för potentialen i digital omställning och integration av svensk industri med den internationella digitala marknaden, industrin och samhällets beslutsfattare. Det långsiktiga målet är att stärka konkurrenskraften, säger Örjan Larsson, Blue Institute.

Mats Benson som är platschef på Outokumpu Nyby berättade om hur en Digital Stambana kan effektivisera produktionen och optimera leveranskedjan. Han förklarar:

– Digital transformation är ett av koncernens fokusområden. Genom att digitalisera produktionen kan vi förkorta våra ledtider, minimera kvalitetsdefekter och frigöra kapacitet från våra befintliga produktionslinjer. Med hjälp av informationsteknik kan vi förutse utrustningsfel. Sensordata gör det möjligt för oss att identifiera kvalitetsdefekter tidigt och åtgärda grundorsaken genom att kombinera kvalitetsdata från produkten med bearbetningsdata från utrustningen. Ett aktuellt projekt som vi arbetar med går ut på att skapa en digital tvilling, det vill säga en digital eller virtuell version, av våra produkter och produktionslinjer för att vi ska kunna optimera leveranskedjan och reagera dynamiskt på omedelbara avvikelser.

Samtliga aktörer var överens om att samverkan är nyckeln till lyckade resultat och att det är svårt att lyckas på egen hand. Projektet Digitala Stambanan är viktigt för att säkra en värdeskapande infrastruktur för industri 4.0 baserad på information och data.X