Du läser
Keynote-talare 13 mars: Helena Leurent, World Economic Forum

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Keynote-talare 13 mars: Helena Leurent, World Economic Forum

  • Vi är oerhört glada att kunna presentera Helena Leurent från World Economic Forum som en av talarna vid Produktion2030s stora konferens den 13 mars.

Som ansvarig för World Economic Forums initiativ ”Shaping the Future of Production system” är det få personer som har hennes globala översikt i ämnet.

World Economic Forum är en opartisk samt politisk och nationell obunden stiftelse med det övergripande målet att förbättra tillståndet i världen genom att utforma globala, regionala och industriella agendor. Det är en plattform för att lösa internationella konflikter och stiftelsen har observatörsstatus i FNs ekonomiska och sociala råd.

Helena har både arbetat som ledningsrådgivare och själv också innehaft flera verkställande befattningar. Helena, som bor i Geneve, har en civilekonomutbildning från Kellogg School of Management och en fil mag i modern historia och moderna språk från Oxford University.

→ Läs mer om Helena här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.